Czy kierownik może przekazać swoje obowiązki innym osobom

Każde działanie w zakresie gospodarki finansowej obciąża kierownika. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 120 z późn. zm.) kierownik może jednak powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki.

Przepisy zastrzegają jednak, że przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Spełnienie warunku przekazania obowiązków na piśmie jest więc niezbędnym elementem uwolnienia się kierownika jednostki od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak podzielić się odpowiedzialnością za finanse jednostki sektora finansów publicznych
W pełnej wersji artykułu:
- Czy pracownik odpowiada za finanse danej jednostki
- Czy można przekazać obowiązki w formie ustnej
- Czy za wykonanie dyspozycji odpowiada kierownik