1 Ustal formularz, na którym się rozliczysz

W zeznaniu podatkowym trzeba wykazać wszystkie, osiągnięte w roku podatkowym dochody. Od źródła pochodzenia zarobionych pieniędzy zależy rodzaj formularza, jaki trzeba będzie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT źródłami przychodów są m.in. stosunek pracy, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, najem, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, zbycie nieruchomości, inne źródła.

Jeśli podatnik ustali rodzaj osiągniętych dochodów, może sprawdzić, jaki rodzaj formularza PIT będzie musiał wypełnić. Do wyboru będzie: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów, jak wypełnić PIT, żeby nie narazić się na kontrolę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz PIĘĆ pozostałych porad.