Rozliczenie przez płatnika opłaca się podatnikom, którzy nie korzystają z preferencyjnych rozliczeń (np. z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko), ulg czy odliczeń. Dodatkowo podatnicy nie tracą czasu na dopełnienie obowiązków związanych z rocznym rozliczeniem podatkowym. Wszystkich formalności dopełnia płatnik.

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym byli zatrudnieni na umowę o pracę, otrzymywali emerytury lub renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, byli tymczasowo aresztowani lub skazani, otrzymywali świadczenia integracyjne lub stypendia, byli członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, mogą skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów rocznych za pośrednictwem płatnika. Aby z tej możliwości skorzystać w rozliczeniu PIT za 2010 rok, musieli najpóźniej 10 stycznia 2011 r. przedstawić płatnikowi oświadczenie PIT-12 dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego.

Płatnik, który PIT-12 otrzymał, musi za podatnika wypełnić PIT-40, czyli roczne obliczenie podatku. Warto jednak pamiętać, że płatnik, który wypełnia PIT-40, nie uwzględni w nim żadnych ulg podatkowych ani np. 1 proc. podatku, który podatnik mógłby przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dane w oświadczeniu

Złożenie oświadczenia PIT-12 do 10 stycznia następnego roku po roku, za który dokonywane jest rozliczenie, oznacza, że płatnik przygotowuje dla pracownika roczne obliczenie podatku na druku PIT-40. Formularz ten musi być przygotowany przez pracodawcę do końca lutego roku następującego po roku podatkowym i w tym samym terminie przekazany pracownikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu. Również rozliczenie podatku – niedopłata lub nadpłata – jest dokonywane bezpośrednio przez pracodawcę. Deklaracja PIT-40 powinna zostać złożona do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, płatnik jest zobowiązany przesłać deklarację do organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

I tu jedna ważna uwaga: mimo że rozliczenia rocznego na PIT-40 dokonuje płatnik, podatnik nie zwalnia się z odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie z fiskusem. Oświadczenie PIT-12 jest traktowane na równi z zeznaniem i przez jego złożenie pracownik sam deklaruje, po analizie swojej sytuacji podatkowej, że spełnia warunki do takiej formy rozliczenia podatku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak płatnik powinien prawidłowo wypełnić i wysłać PIT-11 i PIT-40.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie są obowiązki płatnika
- Jakie są skutki rozliczenia
- Czym jest PIT-12
- Płatnik, czyli kto
- Czy płatnik może odmówić wypełnienia PIT-40 za podatnika
- Kto ponosi odpowiedzialność za PIT
- Jak wypełnić PIT-40
- Jak płatnik rozliczy podatnika
- Jak powinien zachować się podatnik, który złożył PIT-12, ale zapomniał o innych dochodach