Począwszy od rozliczeń za 2009 rok, płatnicy powinni w informacji PIT-11 odpowiednio zadeklarować dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce oraz dochody zwolnione z podatku na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innych umów. W praktyce obowiązek ten przysparza płatnikom wielu trudności, a czasem jest wręcz niemożliwy do wykonania. Odpowiednia alokacja dochodu, który dotyczył pracy w kraju oddelegowania, wymaga od płatnika, po pierwsze, pełnej wiedzy o warunkach wysłania tego pracownika do innego kraju, jego pakiecie wynagrodzeń i innych świadczeń. Tego jednak można oczekiwać od pracodawcy, który swojego pracownika wysyła do pracy np. w tzw. spółce matce. Po drugie, oznacza to konieczność posiadania informacji o miejscu pracy tego pracownika każdego dnia w roku podatkowym. Faktyczne przebywanie i wykonywanie pracy determinuje najczęściej prawo do opodatkowania dochodu w kraju oddelegowania, a w konsekwencji zwolnienie z opodatkowania w Polsce. Doświadczenie poprzedniego roku wskazuje, że bardzo nieliczna grupa płatników jest w posiadaniu takich informacji.

Cóż zatem mają zrobić pozostali płatnicy? Dla potrzeb sporządzenia informacji za rok 2010 konieczne będzie współdziałanie z pracownikiem, który powinien być w stanie wesprzeć swojego pracodawcę np. szczegółowymi informacjami odnośnie do miejsca wykonywania pracy przez 2010 rok.

Systemowo jednak warto, aby przedsiębiorcy dokonali odpowiednich zmian w swoich procedurach i systemach płacowych, tak aby przygotowanie informacji PIT-11 za rok 2011 odbyło się automatycznie. Do tego jednak podmioty te będą najprawdopodobniej potrzebowały wsparcia specjalistów podatkowych.