Aplikacja e-Deklaracje Desktop, udostępniona przez Ministerstwo Finansów, umożliwia podatnikom składanie wybranych deklaracji PIT drogą elektroniczną, w ramach systemu e-deklaracje, bez użycia tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Możliwość skorzystania z takiego programu jest szczególnie istotna dla podatników, którzy chcą zaoszczędzić czas i wolą uniknąć konieczności bezpośredniego kontaktu z urzędem skarbowym czy pocztą.

W ramach aplikacji dostępne są najpopularniejsze formularze PIT: PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2010 r. Program funkcjonuje w systemach operacyjnych Windows, Linux oraz Mac OS.

Aby móc korzystać z aplikacji e-Deklaracje Desktop, podatnik musi zainstalować na swoim komputerze bezpłatne składniki programów (środowisko uruchomieniowe Adobe AIR, wtyczkę do przeglądarek internetowych Adobe Flash Player oraz program do odczytu dokumentów PDF Adobe Reader). Składniki te, jak również samą aplikację, można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów: e-deklaracje.gov.pl (sekcja: Do pobrania).

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu podatnik może założyć profil użytkownika (wpisując swoje imię i nazwisko). Pozwoli to na przejście do dalszej części programu, w ramach której dostępne są następujące moduły: „Katalog formularzy”, „Moje rozliczenia”, „Akty prawne” i „Ustawienia programu”.

Najważniejszy element programu to moduł „Katalog formularzy”, umożliwiający wybór deklaracji z listy dostępnych formularzy PIT, wypełnienie formularza oraz przesłanie go drogą elektroniczną bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Dużym ułatwieniem dla podatników jest to, że program samodzielnie wykonuje większość obliczeń (dodawanie, odejmowanie, obliczanie kwoty podatku itp.). Poprawność wyliczeń będzie jednak zależeć od prawidłowości wprowadzenia przez podatnika danych źródłowych, w szczególności kwot przychodów i kosztów, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też przysługujących ulg.

Po wysłaniu deklaracji drogą elektroniczną zostaje jej przypisany numer referencyjny, który umożliwia podatnikowi sprawdzenie statusu wysłanego dokumentu. W przypadku pozytywnej weryfikacji, program umożliwia pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO). Należy przy tym pamiętać, że UPO jest jedynym dowodem potwierdzającym złożenie deklaracji drogą elektroniczną. W konsekwencji, dla celów dokumentacyjnych warto, aby podatnik po przesłaniu deklaracji zachował jej kopię wraz z odpowiednim potwierdzeniem UPO.

Zapoznanie się z formularzami, które zostały zapisane przez podatnika jako kopie robocze lub wysłane drogą elektroniczną, oraz sprawdzenie statusu wysłanych deklaracji umożliwia moduł „Moje rozliczenia”.

Moduł „Akty prawne” pozwala podatnikowi na dostęp do najważniejszych aktów prawnych związanych z rozliczeniami PIT, a moduł „Ustawienia programu” umożliwia modyfikację opcji działania programu, takich jak np. częstotliwość sprawdzania potwierdzeń UPO. Przed rozpoczęciem korzystania z programu podatnicy powinni zapoznać się z broszurą informacyjną Ministerstwa Finansów (również dostępną na stronie systemu e-Deklaracje). Zawiera ona m.in. szczegółowe informacje dotyczące komunikatów o błędach, jakie mogą się pojawić podczas pracy z aplikacją, czy też rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów. Przy wypełnianiu e-PIT warto również zwrócić uwagę na wyjaśnienia resortu dotyczące poszczególnych deklaracji oraz dodatkowe objaśnienia pojawiające się na ekranie przy wyborze każdej z dostępnych deklaracji (dotyczą one m.in. prawidłowego formatu dat oraz sposobu dołączania załączników do zeznania).