Sposób rozliczenia transakcji zbycia nieruchomości zależy od daty ich nabycia. Od zbycia nieruchomości nabytych do 31 grudnia 2006 r. trzeba zapłacić 10-proc. PIT, płacony od przychodu. Natomiast podatnicy, którzy kupili nieruchomość od 1 stycznia 2007 r. i teraz chcą ją sprzedać, będą musieli zapłacić 19-proc. PIT, płacony od dochodu.

W każdym przypadku, obliczając podstawę opodatkowania PIT, sprzedający ma prawo uwzględnić pewne koszty. Aby podstawa była pomniejszona o poniesione wydatki, trzeba zadbać o ich dokumentację.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.