Czy rozliczać dochody z Wielkiej Brytanii

Córka uzyskała w 2008 roku dochody z pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie zapłaciła angielski podatek. W Polsce nie miała żadnych zarobków. Czy musi się rozliczyć w Polsce i złożyć zeznanie roczne?

Nie

W wyniku zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, począwszy od 2007 roku zarobki angielskie są zwolnione z podatku w Polsce. Unikanie podwójnego podatku realizuje się, stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że zeznanie w Polsce składa się tylko, gdy polski podatnik uzyskał dochody zwolnione za granicą, np. w Wielkiej Brytanii, oraz dochody w Polsce. Jeśli w Polsce nie miał żadnych dochodów opodatkowanych, a tylko zarabiał w Wielkiej Brytanii, nie składa zeznania i nie rozlicza się.

Jeżeli natomiast podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce osiągał również dochody z zagranicy, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, to podatek określa się w następujący sposób. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (polskich) dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (angielskie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali polskiej. Następnie ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów. Na koniec ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu (polskiego) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Czy dowód wpłaty na cele charytatywne jest potrzebny
 • Czy bony trzeba opodatkować
 • Czy opiekun rozlicza się z dzieckiem
 • Czy musi być faktura VAT za internet
 • Czy każdy może odliczyć wydatki na leki
 • Czy można złożyć wspólny PIT po 30 kwietnia
 • Czy opiekun dziecka na prawo do ulgi
 • Czy rodzic skorzysta z ulgi przy małym dochodzie syna
 • Czy niewykorzystaną ulgę można rozliczyć później
 • Czy student rozlicza umowę zlecenia
 • Czy rozliczać wszystkie dochody