Przepisy ustawy o podatku dochodowym uzależniają obowiązki podatkowe w Polsce od miejsca zamieszkania. Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania - zamieszkania, a nie zameldowania - w Polsce, podlegają w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Takie osoby przed polskim fiskusem rozliczają wszystkie swoje światowe dochody. Przy rozliczeniu dochodów zagranicznych ważna też będzie metoda przewidziana w konkretnej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (podpisana między Polską a krajem, w którym podatnik pracuje), jaka będzie miała zastosowanie do odpowiedniej kategorii dochodów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.