Czy odlicza się składki na własne ubezpieczenie

Podatnik przez 2008 roku samodzielnie opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Czy może takie wydatki uwzględnić w PIT za 2008 rok?

Tak Podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.): a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika od przychodu podlegającego opodatkowaniu

Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PIT, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Podstawa prawna

● Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej:

Czy składki zagraniczne podlegają odliczeniu

Czy płatnik wykaże zwrócone składki

Czy składka zdrowotna pomniejszy podatek

Czy składki do KRUS będą kosztem

Czy stanowi przychód dodatkowe ubezpieczenie

Czy odliczenie składek jest limitowane

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.