Skarżąca spółka należała do grupy kapitałowej. Druga spółka z tej grupy miała zostać do niej wniesiona aportem jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Do nowej spółki przejdzie również część pracowników, którym dotychczasowa wypłacała, obok zasadniczego wynagrodzenia, premie kwartalne i roczne oraz dodatki za pracę nocną. Nie zdąży ona jednak wypłacić pieniędzy przed połączeniem. Premie wypłaci już spółka skarżąca, która chciała wiedzieć, czy w takiej sytuacji kwoty premii i dodatków za pracę nocną będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w kwocie brutto w momencie zapłaty.

Sąd, rozstrzygając problem, zwrócił uwagę, że z treści art. 15 ust. 1 i ust. 4g ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.) wynika, że wynagrodzenie ze stosunku pracy, wypłacone przez zakład pracy w terminie płatności, co do zasady, jest kosztem uzyskania przychodów zakładu pracy, zaliczanym w miesiącu, za który jest należne.

W omawianej sprawie, skarżąca miała status zakładu pracy dla pracowników przejętej spółki i miała im wypłacić niektóre składniki wynagrodzenia za miesiące pracy w spółce przejętej – w terminie płatności. Zdaniem sądu spełniła więc wszystkie przesłanki z art. 15 ust. 1 i 4g ustawy o CIT i może zaliczyć wydatki na premie dla pracowników do kosztów podatkowych.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok TK z 19 czerwca 2012 r., sygn. akt P 41/10.