Sprawa dotyczyła zwrotu VAT z faktur wystawianych przez stowarzyszenie w związku z realizacją kampanii reklamowej promującej m.in. miód. Związek za wpłaty firm pszczelarskich wystawiał faktury o treści „realizacja reklamy w projekcie Życie Miodem Słodzone”. Wpłaty te były potrzebne na zgromadzenie 20 proc. środków własnych niezbędnych do otrzymania dofinansowania z UE na kampanię. W zamian za to firmy z branży mogły umieścić na swoich produktach logo kampanii.

Urząd skarbowy odmówił zwrotu VAT z tych faktur, ponieważ uznał, że faktury są jedynie potwierdzeniem wpłat poszczególnych członków i nie są związane z reklamą. Według organu takie działania wpisują się w realizację zadań statutowych stowarzyszenia i nie podlegają VAT.

Związek zaskarżył decyzję do sądu. W pierwszej instancji sprawę przegrał, ale NSA uchylił niekorzystny dla pszczelarzy wyrok WSA.

Sędzia Marek Kołaczek podkreślił, że działalność związku miała charakter reklamowy. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 6 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 1591/10