WSA we Wrocławiu orzekł, że członkowie najbliższej rodziny korzystają ze zwolnienia z podatku, gdy darczyńca przekaże darowiznę z majątku wspólnego z żoną. Obdarowany nie musi składać dwóch zawiadomień o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych.

W omawianej sprawie umowa darowizny udziałów w spółce została zawarta między braćmi. Obdarowany, zgodnie z przepisami złożył naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 6 miesięcy, zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych.

Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego obdarowany miał obowiązek złożenia drugiego zgłoszenia. Twierdził on, że gdy darczyńca ma wspólność majątkową z żoną i jedno z nich daruje udziały w spółce (pochodzące z majątku wspólnego) członkowi najbliższej rodziny, to mamy do czynienia z sytuacją, jakby obydwoje małżonkowie darowali te udziały. Obdarowany powinien więc złożyć dwa zgłoszenia

Sąd nie zgodził się z takim stanowiskiem. Powołał się na wyroki SN (sygn. akt II CSK 446/08 oraz I CKN 1146/97). Z orzecznictwa tego wynika, że gdy czynność prawna została dokonana przez jednego z małżonków we własnym imieniu, to stroną tej czynności jest tylko ten małżonek. W ocenie WSA z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianej sprawie. W efekcie fiskus nie mógł pozbawić prawa do zwolnienia z podatku. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Wr 935/11