Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ministra finansów w sprawie interpretacji podatkowej. W sprawach dotyczących interpretacji nie ma możliwości ustalania stanu faktycznego. Jak podkreślił sędzia NSA Bogusław Dauter, ani sąd administracyjny, ani organ podatkowy nie może zmieniać stanu faktycznego podanego we wniosku o interpretację. Co najwyżej organ podatkowy może wezwać wnioskodawcę do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego.

Dodatkowo sąd podkreślił, że jeżeli minister uznaje swoje stanowisko wyrażone we wcześniejszej interpretacji za nieprawidłowe, to powinien jasno wskazać, dlaczego tak się stało i co wpłynęło na jego zmianę. Zwłaszcza że przepisy dotyczące interpretacji podatkowych zobowiązują organ interpretacyjny do publikowania interpretacji udzielanych w indywidualnych sprawach podatników. W ocenie NSA obowiązek wyjaśnienia powodów zmiany wcześniejszego stanowiska dotyczy także sądów administracyjnych.

Jednocześnie sąd zauważył, że ponoszenie wydatków automatycznie nie przesądza o tym, że istnieje przychód, który ma z nimi związek. Jednak ustawodawca odnosi ten związek do wydatków ponoszonych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 385/10.