Przedsiębiorcy już od dawna domagają się wprowadzenia regulacji dających prawo do zawieszania działalności gospodarczej. Dlatego przyjęty przez rząd projekt przewidujący taką możliwość jest bardzo potrzebny. Problem jednak w tym, że przyszłe przepisy muszą precyzyjnie określić zarówno uprawnienia, jak i obowiązki przedsiębiorców. A w przypadku rozliczeń podatkowych przedstawiony projekt jest nieprecyzyjny. Nie zawiera np. jednoznacznych wskazań, jak traktować uzyskane w pewnych przypadkach przychody. Powstają też obawy, że po zmianach podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą znaleźć się w niekorzystnej sytuacji. Wszystkie wady powinny zostać usunięte w czasie prac legislacyjnych. Nowe przepisy powinny ułatwiać życie przedsiębiorcom, a nie komplikować je.

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl