Również małżeństwu w rozliczeniach podatkowych przyznano określone prawa, ale i narzucono obowiązki. Jak się okazuje konkurencyjne względem Konstytucji. Organy podatkowe nie oszczędzają tej instytucji fiskalnie. Nieważne, że wydatki na internet małżeństwo poniosło jako rodzina. Brak dochodu u jednego małżonka pozbawia odliczenia drugiego z nich. A wszystko dlatego, że fiskus i rodzina nie mają wspólności interesu.