Jest jednak problem. Moim zdaniem dość istotny. Szukając optymalnego rozwiązania nie możemy zapominać o zasadzie sprawiedliwości społecznej. W wyniku abolicji, długi tych, którzy mimo obowiązku nie zapłacili podatku, zostałyby umorzone. I to właśnie jest niesprawiedliwe. Dlaczego umarzać podatki jednym, a drugim kazać je płacić? W imię społecznej sprawiedliwości powinniśmy iść dalej. Dla jednych abolicja, dla innych całkowite zwolnienie z podatku Belki.