Podatki | Najnowsze wiadomości

25 czerwca 2018 r.

Otrzymanie faktury zaliczkowej bez wpłaty zaliczki i powstania obowiązku podatkowego nie uprawnia więc do odliczenia VAT. Tym samym w opisanej sytuacji odliczenia można dokonać dopiero w czerwcu

Poradnia podatkowa z 25 czerwca 2018 roku25 czerwca 2018 r.

Czy spółka może odliczyć VAT z tytułu zakupu mieszkania służbowego dla pracowników. Jak należy dokumentować rozliczenia z tytułu napraw towarów dokonanych przez nabywców w porozumieniu ze sprzedawcami. Czy sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju należy ewidencjonować na kasie rejestrującej. Kiedy można odliczyć VAT z faktury zaliczkowej wystawionej przed jej opłaceniem.

25 czerwca 2018 r.

W omawianym przypadku mamy do czynienia z potrąceniem dokonanym na podstawie decyzji kierownika podjętej z powołaniem się na postanowienia umowne

Ujmując zobowiązania z tytułu kar umownych, stosujemy konto 22125 czerwca 2018 r.

Jednostka budżetowa zleciła wykonanie prac remontowych w nieruchomości stanowiącej siedzibę jednostki. Wynagrodzenie za prace remontowe zgodnie z zawartą umową ustalono na kwotę 123 000 zł. W związku z wykonaniem prac remontowych z przekroczeniem ustalonego terminu umownego jednostka naliczyła karę umowną w wysokości 5000 zł i wezwała wykonawcę do jej zapłaty.

25 czerwca 2018 r.

Katarzyna Jędrzejewska

Co wypłacane żonie, ciągle należy do męża [OPINIA]25 czerwca 2018 r.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że do podatkowych kosztów działalności gospodarczej będzie można zaliczać wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci. Wszyscy przyklasnęli temu z entuzjazmem, ja mam poważne wątpliwości. Nawet jeśli za tym pomysłem nie kryje się zamiar oskładkowania rodzinnych wynagrodzeń ani inny profiskalny cel, to zapowiadana zmiana budzi zasadnicze zastrzeżenie.

25 czerwca 2018 r.

Korzystanie ze split payment pozwoli m.in. uniknąć sankcji VAT

Za tydzień rusza split payment. Co trzeba o nim wiedzieć?25 czerwca 2018 r.

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, dostał od swojego banku informację o założonych rachunkach VAT. Czytelnicy DGP pytają, co teraz mają zrobić. To efekt split paymentu, który wchodzi w życie 1 lipca 2018 r. Sam posiadacz rachunku VAT nie musi niczego robić. To rozwiązanie dla kupujących - jeśli wybiorą metodę podzielonej płatności, to kwotę netto będą przelewać na zwykły rachunek sprzedawcy, a równowartość podatku od towarów i usług - na specjalne konto (rachunek VAT). Będzie to możliwe tylko przy płatności w złotych.

24 czerwca 2018 r.

pieniądze, kasa, banknoty, finanse

Rozliczenia międzybankowe: W jakich godzinach polskie banki realizują przelewy?24 czerwca 2018 r.

Różnice w czasie oczekiwania na realizację przelewu zależą od terminów sesji rozliczeń międzybankowych Elixir, które prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, który pozwala na realizowanie płatności uznaniowych i obciążeniowych osób indywidualnych, firm oraz banków. Wszystkie transakcje skierowane do systemu rozliczane są w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się każdego dnia. To od indywidualnej decyzji banku zależy, w jakich godzinach przyjmować będzie zlecenia płatnicze czy księgować przychodzące płatności.

Polecane

Polecane