Podatki | Najnowsze wiadomości

24 czerwca 2017 r.

Grunty, budynki i budowle, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zostały opodatkowane najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości.

Zmiana w płaceniu podatków od nieruchomości24 czerwca 2017 r.

Większość przedsiębiorców zobowiązana jest do regulowania podatku od nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Bez wątpienia stanowi to znaczne obciążenie finansowe. Maksymalne stawki podatków co roku ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Przez ostatnie dwa lata obserwujemy nieznaczny spadek tego wskaźnika, a w konsekwencji maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.

21 czerwca 2017 r.

Prezydent podpisał ustawę o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym21 czerwca 2017 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym - poinformowała w środę jego Kancelaria. Nowe przepisy ograniczą zasadę solidarnej odpowiedzialności właścicieli nieruchomości za zapłatę podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama