Podatki | Najnowsze wiadomości

27 marca 2017 r.

Zwracamy uwagę, które z nich są szczególnie istotne i jak je przedstawić, aby nie tylko wypełnić wymóg prawa, lecz także rzeczywiście przyczynić się do lepszej prezentacji podmiotu.

Cash flow nie zawsze obowiązkowy27 marca 2017 r.

Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans i rachunek zysków i strat. To także informacja dodatkowa, a w przypadku niektórych podmiotów także rachunek przepływów pieniężnych. Informacja dodatkowa i cash flow powinny dostarczyć informacji pozwalających lepiej przeanalizować i zinterpretować dane bilansowe czy wynikowe. Dzięki nim możliwa jest kompleksowa ocena działalności jednostki. Zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r., wpłynęły także na zawartość danych prezentowanych w tych dodatkowych elementach sprawozdania.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama