Podatki | Najnowsze wiadomości

23 października 2017 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że zadania na rzecz obronności to działalność inna niż gospodarcza

Obrona kraju niekorzystna podatkowo 23 października 2017 r.

 Realizacja zadań na rzecz obronności kraju nie ma związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Skutek? Przedsiębiorca odliczy mniej podatku naliczonego zapłaconego w cenie towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

23 października 2017 r.

W obszarze podatku akcyzowego warto jeszcze zwrócić uwagę na dążenie ustawodawcy do przerzucania na podatników negatywnych skutków niemożności dokonania weryfikacji lub rozliczeń w tym podatku

Ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 5)23 października 2017 r.

 Piąta, przedostatnia część komentarza do przepisów wprowadzających ustawę o KAS obejmuje nieuwzględnione w części czwartej przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Dotychczas stosowanie wspomnianej ustawy pozostawało w gestii Służby Celnej oraz naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych.

22 października 2017 r.

Posłowie obawiają się, że skutkiem tej regulacji może stać się publiczne „napiętnowanie” firm.

Zmiany w CIT: Jawność danych podatkowych i skutki społecznej kontroli22 października 2017 r.

Posłowie zajmą się projektem ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, który zakłada upublicznianie danych podatkowych najlepiej zarabiających podmiotów. Jawność ma zapewnić stałe wpływy podatkowe stanowiąc narzędzie walki z tzw. agresywną optymalizacją. Już dziś istnieją jednak obawy, że skutkiem tej regulacji może stać się publiczne „napiętnowanie” firm.

22 października 2017 r.

W przypadku gdy rozstrzygnięcie dyrektora izby administracji skarbowej jest dla podatnika niekorzystne, może on złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT – jak sobie z nim poradzić22 października 2017 r.

Z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot. Teoretycznie urząd skarbowy powinien dokonać zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji bądź w korekcie deklaracji.

22 października 2017 r.

Podatnik wskazał, że jego działalność opiera się przede wszystkim na skupowaniu od osób fizycznych, niebędących podatnikami VAT, towarów używanych, a następnie ich sprzedaży ostatecznym odbiorcom.

Czy odstępne podlega VAT?22 października 2017 r.

Należności wypłacone na rzecz skarżącej (odstępne) przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

21 października 2017 r.

Aby prawidłowo rozliczyć usługi, należy w pierwszej kolejności ustalić miejsce ich świadczenia

Jak rozliczyć nabycie usługi reklamowej od podmiotu z Niemiec21 października 2017 r.

ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyła 9 października 2017 r. usługę reklamową od firmy niemieckiej (osoba prawna) za cenę 1000 euro. Usługa została wykonana i udokumentowana fakturą wystawioną przez niemieckiego kontrahenta 9 października 2017 r. na kwotę 1000 euro. Firma niemiecka nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Umowa przewiduje 60-dniowy termin płatności i spółka zamierza jej dokonać (po potrąceniu podatku u źródła) przelewem na parę dni przed upływem tego terminu.

Polecane

Polecane

Reklama