VAT

9 sierpnia 2017 r.

Inne wpływy VAT mogą częściowo wynikać ze zmiany reguł i z tego, że deklaracje są składane nie kwartalnie, a miesięcznie.

MF popiera ujednolicenie stawek VAT. "Oznacza to zapewne ich podnoszenie"9 sierpnia 2017 r.

Ujednolicanie stawek VAT to krok w dobrym kierunku, ale może to być trudne do wprowadzenia, bo będzie oznaczać zapewne równanie stawek do tych wyższych - komentuje ekspert podatkowy Radosław Piekarz środowe wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Zarazem chwali zapowiedzi zastosowania nowych instrumentów informatycznych w systemie podatkowym.

5 sierpnia 2017 r.

Procedurę zwrotu VAT reguluje art. 87 ustawy o VAT. Zgodnie z nim środki powinny zostać wypłacone w ciągu 60 dni od złożenia deklaracji

Kontrole skarbowe a zwrot podatku VAT5 sierpnia 2017 r.

Podatnik, u którego różnica między wartością podatku VAT należnego i naliczonego jest ujemna, może otrzymać zwrot środków na konto. Występując o zwrot, powinien jednak uzbroić się w cierpliwość – długie okresy przewidziane przez ustawę i kontrola, która niechybnie zostanie wszczęta, mogą sprawić, że na pieniądze trzeba będzie poczekać nawet kilka miesięcy dłużej niż przewiduje to ustawa, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama