VAT

16 stycznia 2017 r.

Katarzyna Jędrzejewska

Jędrzejewska: Fiskus dostał do ręki piłę mechaniczną16 stycznia 2017 r.

Nie pomogą żadne ulgi inwestycyjne ani konstytucje biznesu, żadne slajdy, obietnice i zaklęcia, jeżeli o tym, czy firma może działać i od kiedy, ma decydować pani Zofia z urzędu skarbowego. A  taki jest niestety skutek zmienionego od 1 stycznia art. 96 ust. 4 ustawy o VAT. Uchwalając go, posłowie nie przyznali pani Zofii możliwości weryfikowania, czy firma aby na pewno może zostać podatnikiem VAT. Oni wręcz jej to nakazali, nie nakładając przy tym żadnych terminów. Gdy urzędniczka zweryfikuje, to zarejestruje. Gdy zawalona stertą zgłoszeń VAT-R się nie wyrobi, firma poczeka.

5 stycznia 2017 r.

Negatywne implikacje podatkowe w pewnym zakresie mogą być też skutkiem nie do końca przemyślanej czy precyzyjnej legislacji.

Zmiany w VAT, CIT i PIT. Wyjaśniamy wątpliwości przedsiębiorców5 stycznia 2017 r.

Początek roku oznacza zmiany w przepisach prawa podatkowego. To już tradycja, więc i w 2017 r. nowości nie dziwią. Od stycznia znowelizowane zostały m.in. ustawy: o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, jak i podatku dochodowym od osób fizycznych. Tradycją jest też to, że niektóre ze zmian budzą istotne obawy polskich przedsiębiorców o to, jak sobie poradzą w nowej rzeczywistości, czy właściwie odczytają intencje ustawodawcy i jak odbije się to na ich kieszeniach.

31 grudnia 2016 r.

Ekspert z Kancelarii Podatkowej Skłodowscy podkreśla, że projektowane zmiany raczej nie wpłyną na sytuację nieuczciwych dłużników, którzy co do zasady starają się obchodzić przepisy

Przedsiębiorcy łatwiej będą mogli zmniejszać dochody o nieściągnięte od zadłużonych kontrahentów należności31 grudnia 2016 r.

Jest szansa, że wierzyciele zaczną sprawniej odliczać od dochodu tzw. złe długi. Ale według ekspertów, jeszcze lepszą ochronę dałyby metody zastosowane np. w nowej ustawie o VAT. Warto obciążyć dłużników podobną karą administracyjną bądź dodatkowym zobowiązaniem fiskalnym lub depozytem wpłacanym do organu podatkowego.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama