VAT

9 października 2017 r.

W analizowanej sprawie nabywcą usług budowlanych świadczonych przez przedsiębiorcę jest inny podatnik VAT.

Jakie podatki od wykonania robót budowlanych na rzecz bezpośredniego kontrahenta9 października 2017 r.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) jest firmą budowlano-montażową. 26 września 2017 r. wykonał i zgłosił do odbioru usługę budowlaną (roboty malarskie, PKWiU 2008 43.34.10.0) na rzecz firmy X (podatnik VAT czynny). Prace polegały na odmalowaniu ścian lokalu użytkowego (biura) firmy X w Gdańsku. Firma X nie refakturuje nabytych usług na rzecz innego podmiotu. Wartość kontraktu wyceniono na kwotę 7000 zł netto. Protokół odbioru prac budowlanych został podpisany 9 października 2017 r. i tego dnia wystawiono fakturę. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć PIT i VAT od wykonanej usługi budowlanej na rzecz firmy X? Podatek VAT i zaliczki na PIT przedsiębiorca rozlicza za okresy miesięczne. PIT rozlicza na zasadach podatku liniowego.

9 października 2017 r.

Kwoty wynikające z compensation payment nie są towarem i pozostają bez związku z jakąkolwiek dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie wiążą się także z żadnymi upustami ani obniżkami cen.

Nie ma VAT od compensation payment, bo brak świadczeń wzajemnych9 października 2017 r.

Grupa międzynarodowa AS International z siedzibą w Austrii wchodzi w skład wielonarodowych spółek zajmujących się produkcją i sprzedażą urządzeń alarmowych. W Polsce spółka zarejestrowana jest tylko dla celów VAT. Spółka ta pełni funkcję strategiczną i podejmuje wszystkie naczelne decyzje dotyczące pozostałych spółek wchodzących w skład międzynarodowej grupy. Kooperuje z polskimi firmami AS sp. z o.o. SPRZEDAŻ w Kaliszu oraz AS sp. z o.o. PRODUKCJA w Kołobrzegu, które również należą do międzynarodowej grupy AS. Dostawy produktów między spółkami powiązanymi ustalane są w oparciu o ceny transferowe. Sprzedaż produktów przez spółki powiązane do spółki głównej lub do innych firm podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Dodatkowo w spółce dokonywana jest analiza wskaźnikowa rentowności spółek powiązanych. W zależności od wskaźnika rentowności danej spółki powiązanej płaci ona spółce głównej lub otrzymuje od spółki głównej określone kwoty celem zapewnienia rentowności, tzw. compensation payment. Czy kwoty wynikające z compensation payment są opodatkowane VAT?

9 października 2017 r.

Mariusz Szulc

Szulc: Pies ogrodnika jest w Brukseli9 października 2017 r.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej co roku tracą miliardy złotych, koron, forintów, które wyłudzają podatkowi przestępcy. Ministrowie finansów, którzy chcą odzyskać te pieniądze, stoją teraz przed nie lada dylematem. Każdy ich samodzielny pomysł na walkę z oszustwami grozi bowiem łatką eurosceptyka.

7 października 2017 r.

Podatnik, który w momencie zakwestionowania przez organ sposobu rozliczenia powoła się na indywidualną praktykę interpretacyjną, nie uniknie obowiązku zapłaty podatku

Nowe możliwości skutecznej ochrony podatnika7 października 2017 r.

Z początkiem 2017 r. zbiór narzędzi ochrony podatnika został poszerzony o dodatkowe instrumenty, którymi można się posłużyć przed zakwestionowaniem przez organy podatkowe rozliczeń dokonanych przez podatnika. Objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna mają stanowić dodatkową pomoc w inteligentnym zarządzaniu podatkami. W katalogu narzędzi ochrony podatnika bez zmian pozostały ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe, porozumienia dotyczące cen transakcyjnych oraz opinie zabezpieczające.

7 października 2017 r.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Jak rozliczyć usługi oddelegowania pracowników do zbiorów w Hiszpanii 7 października 2017 r.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT UE) świadczy usługi oddelegowania pracowników do różnych państw UE (głównie Niemcy, Francja i kraje Beneluxu). Na okres od 21 września do 30 października 2017 r. na podstawie umowy zawartej z hiszpańską winnicą (hiszpański podatnik VAT i VAT UE) oddelegowano pracowników do zbiorów winogron. Zgodnie z umową usługa ma być rozliczona w trzech 10-dniowych okresach (od 21 do 30 września, od 1 do 10 października i od 11 do 20 października). Łącznie przedsiębiorca ma otrzymać 90 tys. zł, w trzech częściach po 30 tys. zł. Każda z części wynagrodzenia ma być płatna w terminie 15 dni od doręczenia faktury, która będzie mogła być wystawiona dopiero po zakończeniu każdego z tych 10-dniowych okresów rozliczeniowych. Fakturę za pierwszy 10-dniowy okres wystawiono już 2 października 2017 r. W jaki sposób przedsiębiorca powinien rozliczyć świadczenie tej usługi? Przypuszcza on, że łączne koszty uzyskania przychodów związane z realizacją tego kontraktu wyniosą 75 tys. zł. VAT rozlicza na zasadach ogólnych (deklaracje VA-7), a podatek dochodowy rozlicza na zasadzie podatku liniowego, prowadząc księgi rachunkowe. Zaliczki na PIT opłaca miesięcznie. Dla celów VAT przedsiębiorca jest zarejestrowany wyłącznie w Polsce.

7 października 2017 r.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Jak rozliczyć nabycie i przekazanie gadżetów reklamowych 7 października 2017 r.

ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) jest producentem materiałów budowlanych. Spółka, zajmująca się wyłącznie sprzedażą opodatkowaną VAT, 9 i 10 września 2017 r. wzięła udział w targach budowlanych. Osoby odwiedzające jej stoisko mogły zabrać jeden lub kilka gadżetów reklamowych zaopatrzonych w logo firmy (długopisy, smycze, breloczki). Ich wykonanie w lipcu 2017 r. zlecono firmie X (podatnik VAT czynny). Gadżety zostały dostarczone spółce 14 sierpnia 2017 r. łącznie z wystawioną przez firmę X tego dnia fakturą na kwotę 3690 zł (w tym VAT 690 zł), która nie zawierała wyrazów „metoda kasowa”. Wartość netto poszczególnego gadżetu nie przekracza 10 zł netto. 21 sierpnia 2017 r. ABC dokonała zapłaty za nabyte gadżety przelewem na rachunek bankowy firmy X. Gadżety nierozdane na targach spółka zamierza wyłożyć w recepcji swego biura, dzięki czemu będą mogły je zabierać osoby odwiedzające siedzibę firmy. Jak spółka powinna rozliczyć na gruncie VAT i CIT nabycie, a następnie przekazanie gadżetów osobom odwiedzającym targi? Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości koszty reklamy spółka rozlicza w dacie ich poniesienia, natomiast VAT i zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy.

4 października 2017 r.

Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że w świetle tego rozporządzenia oraz wyroków TSUE szwajcarska spółka ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Gdzie pracownicy, tam i rozliczanie VAT4 października 2017 r.

Zagraniczny przedsiębiorca, który zobowiązał się promować produkty swojego kontrahenta w naszym kraju i zatrudnia w tym celu fachowy personel, ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i tu powinien rozliczać VAT – stwierdził dyrektor KIS.

Polecane

Polecane

Reklama