VAT

10 września 2018 r.

Według obowiązującej obecnie wykładni, jeżeli samochód ma wartość początkową przekraczającą równowartość 20 tys. euro, już od pierwszego odpisu amortyzacyjnego dzieli się go na koszt i NKUP według wskaźnika o równowartości 20 tys. euro

Zmiana przepisów może znacząco wpłynąć na koszty używania samochodów w firmie?10 września 2018 r.

Zarząd spółki za zgodą właścicieli podjął decyzję o zakupie samochodów służbowych dla członków zarządu oraz przedstawicieli wyższej oraz średniej kadry kierowniczej. W tej sprawie została podjęta stosowna uchwała zarządu. Jednocześnie członkowie zarządu zadecydowali, że dyrektor finansowy Jacek Dąbrowolski przygotuje plan rzeczowo-finansowy, w którym uwzględni nie tylko potrzeby spółki, ale również to, by zakup był jak najbardziej optymalny podatkowo.

5 września 2018 r.

Radosław Piekarz uważa, że i bez zakupu kontrolowanego zjawisko handlu pustymi fakturami powinno się kurczyć.

Fiskus zarzuca sieć na puste faktury. Fikcyjny obrót wyłapywany dwukrotnie częściej niż w zeszłym roku5 września 2018 r.

Ponad 150 tys. pustych faktur wychwyciły służby Krajowej Administracji Skarbowej przez pierwsze sześć miesięcy tego roku. To o połowę więcej niż rok wcześniejPuste faktury to takie, które dokumentują fikcyjny obrót. Niektórzy podatnicy kupują je świadomie, by pomniejszyć VAT należny od własnej sprzedaży o ten naliczony na pustej fakturze i wrzucić taką fakturę w koszty – dzięki czemu z kolei można pomniejszyć podatek CIT.

Polecane

Polecane