VAT

19 kwietnia 2018 r.

Skarbówka uznała, że takie działania małżonków wskazują na pełen profesjonalizm i zażądała VAT od sprzedaży działek.

Kto działa jak handlowiec, musi zapłacić VAT19 kwietnia 2018 r.

Małżonkowie, którzy kupili duże gospodarstwo rolne, wystąpili o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podzielili grunt na 80 działek, wyodrębnili 8 dróg wewnętrznych, wybudowali sieć wodociągową i znaleźli nabywców, działali jak profesjonaliści – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

16 kwietnia 2018 r.

Problem weryfikacji JPK_VAT i kwestionowania prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem jest bardzo specyficzny

Czy można odliczyć VAT z faktur podatnika, który nie jest zarejestrowany jako czynny16 kwietnia 2018 r.

KOWTECH spółka z o.o. jest producentem zaawansowanych urządzeń przemysłowych. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka nabywa towary i usługi od licznych kontrahentów. Niejednokrotnie są to niewielkie podmioty, w tym osoby fizyczne wykonujące jednoosobowo działalność gospodarczą. KOWTECH jest czynnym podatnikiem VAT, a całość jego sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT. Część produkowanych urządzeń dostarczana jest do kontrahentów poza Polską – do UE i państw trzecich. Wówczas dostawy opodatkowane są VAT obliczonym według stawki 0 proc., odpowiednio jako WDT lub eksport. W związku z powyższym spółka dokonuje odliczenia VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług.

6 kwietnia 2018 r.

Jeśli faktycznie wyłudzenia to taki problem, to lepiej byłoby powołać niezależną komisję składającą się z nie budzących wątpliwości ekspertów (nie jak w innych, powoływanych za tej kadencji komisjach), która po zakończeniu prac przedstawiłaby listę rekomendacji dla systemu podatkowego.

W zasięgu rażenia komisji śledczej ds. VAT może się znaleźć nie tylko opozycja [OPINIA]6 kwietnia 2018 r.

A więc stało się: dzisiaj rano do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy o powołaniu sejmowej komisji śledczej do sprawy wyłudzeń podatku VAT. Jarosław Kaczyński sięgnął więc po tzw. opcję nuklearną, bo komisja - podobnie jak broń jądrowa – jest nieobliczalna, a w zasięgu jej rażenia może się znaleźć nie tylko opozycja.

Polecane

Polecane