VAT

19 listopada 2017 r.

Dostawy ciągłe po najnowszych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadniczo wpływają na wykładnię przepisów podatkowych dotyczącą ustalania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT

VAT przy usługach ciągłych: Jak ustalić moment obowiązku podatkowego?19 listopada 2017 r.

Interpretacja pojęcia usługi ciągłej na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług wywołuje wiele problemów. Kłopot pojawia się również przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego. Kiedy zatem przedsiębiorcy powinni uznać usługę za mającą charakter ciągłej i jakie są podatkowe obowiązki świadczenia takich usług w świetle najnowszej wykładni sądów administracyjnych?

8 listopada 2017 r.

Jeżeli komuś zdarzy się przesłać JPK_VAT po terminie, może równolegle złożyć w urzędzie skarbowym tzw. czynny żal, czyli zawiadomić o spóźnieniu i wyjaśnić przyczyny

Zmiany w podatkach 2018: Wysłanie JPK_VAT nie zwolni z obowiązku składania deklaracji VAT8 listopada 2017 r.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firm do 10 osób) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w elektronicznej wersji jako jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT). JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres. Dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy.

8 listopada 2017 r.

Przepisy zostaną zmienione w dwóch etapach. Najpierw w 2019 r. znowelizowane będą reguły dotyczące przepisów o tzw. VAT-MOSS

Bruksela uprości VAT firmom działającym w sieci8 listopada 2017 r.

 W 2021 r. unijne sklepy internetowe rozliczą sprzedaż towarów na rzecz konsumenta z innego kraju UE według zagranicznej stawki, ale w kraju swojej siedziby. A przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi elektroniczne na rzecz konsumentów z innych krajów UE i nie przekroczą rocznego progu obrotu w wysokości 10 tys. euro, rozliczą sprzedaż według zasad krajowych.

6 listopada 2017 r.

MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH

Kiedy nabywcy towarów i usług są zobowiązani do rozliczania VAT6 listopada 2017 r.

Do rozliczania VAT z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług są zobowiązani co do zasady sprzedawcy (tj. dostawcy towarów lub usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych w art.  7 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy o VAT podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług są – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – nabywcy towarów i usług.

6 listopada 2017 r.

Zdaniem spółki, jeśli okazałoby się, że jej towary kupuje zwykła osoba fizyczna, to powinna ona rozliczyć tę transakcję w naszym kraju według 23 proc. stawki VAT

Zagraniczny sprzedawca spyta polską firmę o unijny VAT6 listopada 2017 r.

Firma z innego kraju Unii Europejskiej, która sprzedaje towar polskiemu nabywcy, powinna ustalić, czy ma on obowiązek rejestrować się jako podatnik VAT-UE. Jeśli ten się z niego nie wywiązał (mimo że powinien), to transakcję rozlicza się jak wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Polecane

Polecane

Reklama