Ulgi podatkowe

27 sierpnia 2018 r.

Celem projektowanego rozwiązania jest głębsza weryfikacja zasadności preferencji - beneficial owner, substancji biznesowej, korzystanie z instrumentów wymiany informacji - która przyczyni się do zwiększenia skuteczności ściągalności podatku u źródła.

MF skierowało do konsultacji nowelizacje podatku CIT w wysokości 9 proc.27 sierpnia 2018 r.

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczący m.in. wprowadzenia obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%, preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box - IP BOX, Innovation Box) czy uregulowania w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi.

Polecane

Polecane