Podatek od czynności cywilno-prawnych

15 października 2016 r.

Przekazanie zysku spółki jawnej na działalność spółki nie zawsze z PCC15 października 2016 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych charakteryzuje się tym, iż opodatkowane są nim tylko konkretne czynności występujące w obrocie handlowym czy gospodarczym. Ustawodawca przewidział opodatkowanie niniejszym podatkiem tylko takich świadczeń, które zostały wprost wskazane przez przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm., dalej jako „u.p.c.c”.). Przekazanie zysku spółki jawnej na działalność spółki nie zawsze będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W jaki sposób, zatem sformułować uchwałę o podziale zysku w spółce jawnej, aby uniknąć opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

6 lipca 2016 r.

Przychód ze sprzedaży mieszkania powstaje wraz z aktem notarialnym6 lipca 2016 r.

Pani Alicja ma firmę, do której należy mieszkanie zajęte na działalność gospodarczą. Dodatkowo kupiła w zeszłym roku prywatne mieszkanie. Problem w tym, że nie podoba jej się okolica, a komunikacja do i z firmy jest dla niej wysoce niezadowalająca. Zamierza więc sprzedać nowy lokal i kupić w przyszłości inny, w korzystniejszej dla niej lokalizacji. Chce też sprzedać mieszkanie, w którym prowadzi firmę. Obawia się jednak, że ewentualny nabywca może zwlekać z zapłatą. Jak wtedy rozliczyć podatki? – Czy w przypadku sprzedaży mieszkania w ramach działalności gospodarczej będę musiała zapłacić podatek, zanim kupiec zapłaci? Czy po podpisaniu umowy przedwstępnej na nowe prywatne mieszkanie będę mogła skorzystać z ulgi w PIT – pyta czytelniczka