Podatek od czynności cywilno-prawnych

23 listopada 2015 r.

Komentarz do ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych23 listopada 2015 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest jednym z istotniejszych obciążeń podatkowych w obrocie prawnym osób fizycznych. Spotykamy się z nim najczęściej podczas podpisywania u notariusza aktów potwierdzających nabycie nieruchomości na rynku wtórnym czy też przy składaniu deklaracji od nabycia używanych pojazdów. Dodatkowo obciąża on nabywców różnego rodzaju praw majątkowych, a także firmy dokonujące czynności restrukturyzacyjnych czy podwyższające wkłady kapitałowe. W transakcjach komercyjnych występuje niejednokrotnie jako substytut lub dopełnienie podatku od towarów i usług. Dlatego wiedza o sposobie rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych cieszy się zainteresowaniem wśród uczestników zarówno obrotu prywatnego, jak i profesjonalnego.

Prawo na co dzień

reklama