Podatek od czynności cywilno-prawnych

13 czerwca 2016 r.

Zwolnienie z PCC przy nabyciu gruntu rolnego13 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o PCC, w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r., nabycie gruntu rolnego pod pewnymi warunkami podlegało zwolnieniu z PCC. Czy w sytuacji, gdy w przeszłości przy nabyciu notariusz błędnie pobrał podatek, nabywca będzie uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty mimo zmiany charakteru gruntu?

8 stycznia 2016 r.

Poradnia podatkowa: Podatek od czynności cywilnoprawnych8 stycznia 2016 r.

Na jakich zasadach przysługuje zwrot pobranego podatku; Kiedy spółka zapłaci PCC przy pożyczce odnawialnej; Jaka forma transakcji nie powoduje opodatkowania; Jakie grunty uprawniają do skorzystania ze zwolnienia; Jak rozliczyć zamianę rzeczy ruchomej; Czy zakup w postępowaniu upadłościowym skutkuje zapłatą podatku; Jak uniknąć zapłaty PCC przy pożyczce od rodziny; W którym urzędzie złożyć rozliczenie zakupu mieszkania i garażu;  Czy przy częściowym zniesieniu współwłasności konieczny jest PCC - na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź na najnowszej poradni podatkowej DGP.

Prawo na co dzień

reklama