CIT

4 grudnia 2017 r.

Nowa ulga badawczo-rozwojowa już pewna4 grudnia 2017 r.

Podatnik PIT lub CIT odlicza od podstawy opodatkowania koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane), które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce przedsiębiorca za 2017 r. będzie mógł ponownie odliczyć część – a za 2018 r. całość – już odliczonych kosztów uzyskania przychodów.

3 grudnia 2017 r.

Oto 10 najważniejszych zmian w prawie podatkowym w 2018 roku.

Podatki w 2018 roku. Oto 10 najważniejszych zmian3 grudnia 2017 r.

Uszczelnianie podatków w 2017 roku stało się specjalnością rządu. Troska o regularne wpływy podatkowe niesie ze sobą szereg zmian dla podatników. Część z reform ułatwi funkcjonowanie firm i zapewni transparentność działań w obrocie gospodarczym, a część przysporzy przedsiębiorcom dodatkowych kosztów i obowiązków.

20 listopada 2017 r.

Katarzyna Jędrzejewska

Jędrzejewska: Ani długiem, ani kapitałem20 listopada 2017 r.

Stało się fatalnie. Wykrycie przez DGP błędów w uchwalonej już nowelizacji ustaw podatkowych zbiegło się w czasie z przyjęciem przez rząd Konstytucji biznesu. To pięć ustaw, które mają całkowicie poprawić relacje między administracją a przedsiębiorcami – pisaliśmy.

15 listopada 2017 r.

Krzysztof Jedlak

Jedlak o nowelizacji CIT: Błąd trzeba usunąć nie tylko rozsądną interpretacją15 listopada 2017 r.

Nowelizacja ustawy o CIT wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Czeka już tylko na podpis prezydenta. Zgodnie z literalnym brzmieniem jednego z jej przepisów utworzenie każdej spółki kapitałowej, np. z o.o. albo akcyjnej, oraz podwyższenie kapitału przez taką spółkę poprzez sprzedaż akcji lub udziałów oznaczać może obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez osobę prawną (np. inną firmę), która te udziały lub akcje zdecyduje się kupić. Bez różnicy przy tym, czy kupi je za gotówkę, czy za aport, czyli wkład niepieniężny.

13 listopada 2017 r.

Podatnicy, którzy do tej pory stosują przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji, często zgłaszają zastrzeżenia do takich regulacji.

Cienka kapitalizacja szersza, ale bardziej kłopotliwa13 listopada 2017 r.

Od przyszłego roku obowiązywać mają nowe zasady rozliczania w kosztach odsetek i innych wydatków związanych z korzystaniem przez podatników z finansowania dłużnego. Nowe przepisy w wersji, w jakiej zostały uchwalone przez Sejm, są zdecydowanie wyższej jakości niż pierwotny projekt, jednak w dalszym ciągu wymagają kilku poprawek i może Senat je naniesie.

13 listopada 2017 r.

W finalnej wersji wzoru CIT-TP w przypisie nr 3 doprecyzowano, że konieczne jest wskazanie wartości netto, zgodnie z wymogami przepisów o rachunkowości.

Uproszczone sprawozdanie CIT-TP13 listopada 2017 r.

W raz z deklaracją podatkową CIT-8 za 2017 r. podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 10 mln euro, po raz pierwszy zobowiązani będą do złożenia uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz, analogicznie, od osób fizycznych (dalej CIT-TP). Wzór CIT-TP stanowi załącznik do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z   8 czerwca 2017 r. w   sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 1190; dalej: rozporządzenie).

Polecane

Polecane

Reklama