CIT

18 lutego 2018 r.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, upublicznienie danych ma się przyczynić do skuteczniejszego wypełniania przez podatników ich zobowiązań podatkowych.

Minister finansów upubliczni ile CIT-u zapłaciły duże firmy18 lutego 2018 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza przepisy umożliwiające ministrowi finansów publikację danych podatkowych podatników. Dotyczy to tych podatników, których przychody w ubiegłym roku przekroczyły kwotę określoną w złotych, której wartość przekracza równowartość 50 mln euro oraz płatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej.

12 lutego 2018 r.

Dochody uzyskane w Polsce za pośrednictwem tego zakładu powinny być tu opodatkowane.

Spółka powiązana też może być zakładem12 lutego 2018 r.

Zagraniczne przedsiębiorstwo, które korzysta z pomocy innego powiązanego z nim podmiotu, by sprzedawać towary w Polsce, płaci CIT od uzyskanych tu dochodów. Powiązany z nim podmiot jest bowiem „zależnym przedstawicielem”, czyli zakładem w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

29 stycznia 2018 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych która weszła w życie z 1 stycznia 2018 r., z punktu widzenia 25 lat funkcjonowania podatku CIT jest chyba największą jego zmianą

Rewolucja w CIT. Konsekwencje dla podatników29 stycznia 2018 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych która weszła w życie z 1 stycznia 2018 r., z punktu widzenia 25 lat funkcjonowania podatku CIT jest chyba największą jego zmianą. Zakresem swym prawdopodobnie przewyższa ona nawet zmiany związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

29 stycznia 2018 r.

Resort finansów zapowiedział już zmianę tych budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów, co zostało uwzględnione w treści komentarza.

Przegląd zmian w CIT. Ściągawka na 2018 rok29 stycznia 2018 r.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie z początkiem nowego roku, są tak obszerne i ważne, że przedstawiamy je aż w dwóch numerach o powiększonej objętości. Zachowaliśmy w nich tabelaryczny układ treści, gdyż pozwala on czytelnikom na wygodne prześledzenie zmian w brzmieniu przepisów oraz szybkie zapoznanie się z komentarzem eksperta do konkretnych jednostek redakcyjnych ustawy.

Polecane

Polecane

Reklama