CIT

10 października 2016 r.

Postanowienia MSR 11 mają zastosowanie wówczas, gdy umowa spełnia definicję umowy o usługę budowlaną.

Kiedy rozpoznać przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej10 października 2016 r.

Moja firma działa w branży nieruchomości. Posiadam grunt, na którym chcę wybudować nieruchomość mieszkalną. Sprzedaż mieszkań planuję rozpocząć po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Budowa nieruchomości będzie finansowana w części kredytem udzielonym przez bank, a częściowo wpłatami otrzymanymi od kupujących. W którym momencie należy rozpoznać przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej dla potrzeb księgowych, a w którym dla celów podatkowych?

4 października 2016 r.

Jakie są przywileje podatkowe duchownych?

Kościoły też płacą podatki. Tylko mniejsze4 października 2016 r.

Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawa o podatku od towarów i usług to tylko część aktów prawnych, w których uregulowane są kwestie przywilejów podatkowych osób duchownych. Wbrew powszechnej opinii kościoły zobligowane są do płacenia podatków. Jednak ulgi podatkowe, zwolnienia i inne przywileje umilające kontakt z fiskusem można mnożyć i domniemywać tym samym, że kwota odprowadzanej daniny jest minimalna.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama