CIT

13 sierpnia 2017 r.

Od 1 stycznia 2016 roku staje się realnie możliwe bezpodatkowe umorzenie zobowiązania. Wynika to z wprowadzenia odformalizowanego postępowania restrukturyzacyjnego.

CIT – skutki podatkowe umorzenia długu13 sierpnia 2017 r.

Umorzenie zobowiązań jest dla przedsiębiorcy podstawowym narzędziem, którym może on zmieniać swój portfel zobowiązań lub wierzytelności. Na umorzeniu bazuje wiele instytucji – począwszy od ugody, poprzez nowację zobowiązań, aż po tzw. datio in solutum (świadczenie w miejsce zobowiązania).

6 sierpnia 2017 r.

Koncepcja likwidacji obecnych przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nie może wprowadzić utrudnień ani wątpliwości interpretacyjnych

Koniec z PIT i CIT? Resort chce kolejnej rewolucji w podatkach6 sierpnia 2017 r.

Ministerstwo Finansów rozważa wdrożenie kolejnego rewolucyjnego projektu w zakresie przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają być zasadnicze, rząd chce bowiem doprowadzić do zastąpienia obecnych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych trzema nowymi ustawami regulującymi opodatkowanie dochodów z wynagrodzeń, działalności gospodarczej i oszczędności kapitałowych. Reformy w powyższym zakresie są konieczne. Pozostaje jednak do rozważenia: czy niezbędne jest przygotowywanie nowych aktów prawnych, czy wystarczy nowelizacja przepisów?

30 lipca 2017 r.

Które podatki uszczupliły portfele podatników i zarazem zasiliły budżet państwa w największym stopniu? W jaki sposób pieniądze wracają do podatnika?

Gdzie trafiają nasze podatki czyli jak działa państwo30 lipca 2017 r.

W 2016 roku część odprowadzonych przez podatników przychodów zasiliła budżet państwa o ponad 273 mld złotych. Zgodnie ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu państwa w 2016 roku, znaczna część wpływów podatkowych sfinansowała m.in. program 500 plus. Które podatki uszczupliły portfele podatników i zarazem zasiliły budżet państwa w największym stopniu? W jaki sposób pieniądze wracają do podatnika?

28 lipca 2017 r.

Urząd zwraca uwagę, że podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji

UOKiK ma zastrzeżenia do noweli o CIT28 lipca 2017 r.

UOKiK ma zastrzeżenia do noweli o CIT, uważa, że wyłączenie części nieruchomości z opodatkowania będzie budziło zastrzeżenia pod względem zgodności z prawem pomocy publicznej oraz że Komisja Europejska uzna, że to nie podatek dochodowy, lecz podatek przychodowy - napisał Urząd w opinii do projektu noweli ustawy.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama