CIT

21 maja 2018 r.

W komentowanych przepisach prawodawca reguluje w sposób ogólny kwestię wyznaczania przedmiotu opodatkowania CIT

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [KOMENTARZ]21 maja 2018 r.

Oddajemy w ręce czytelników komentarz do wybranych regulacji ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.; dalej: ustawa o CIT). Omówione w tej części przepisy, z których część w ostatnim czasie została znowelizowana, normują niezwykle istotne dla funkcjonowania większości podatników CIT zagadnienia. Są one szczególnie ważne dla tych podatników, którzy odczują w swojej praktyce to, że prawodawca wydzielił w CIT odrębne źródło przychodów, właściwe dla zysków kapitałowych.

19 maja 2018 r.

Organ podatkowy uznał, że wypłata środków z kapitału zapasowego zagranicznej spółki na rzecz podatnika nie może być uznana za korzystający ze zwolnienia przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki również podlega zwolnieniu z CIT19 maja 2018 r.

Wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekł, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Polecane

Polecane