CIT

26 lutego 2018 r.

Nowe zapisy w art. 45 ustawy o rachunkowości, skutkować będą sporządzaniem sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1g u.o.r.)

Już wkrótce zmiany w sprawozdawczości26 lutego 2018 r.

21 lutego ukazała się ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona wiele zmian ważnych dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe oraz ich użytkowników. Zmiany te dotyczą też bezpośrednio ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz obu ustaw o podatku dochodowym.

18 lutego 2018 r.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, upublicznienie danych ma się przyczynić do skuteczniejszego wypełniania przez podatników ich zobowiązań podatkowych.

Minister finansów upubliczni ile CIT-u zapłaciły duże firmy18 lutego 2018 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza przepisy umożliwiające ministrowi finansów publikację danych podatkowych podatników. Dotyczy to tych podatników, których przychody w ubiegłym roku przekroczyły kwotę określoną w złotych, której wartość przekracza równowartość 50 mln euro oraz płatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej.

12 lutego 2018 r.

Dochody uzyskane w Polsce za pośrednictwem tego zakładu powinny być tu opodatkowane.

Spółka powiązana też może być zakładem12 lutego 2018 r.

Zagraniczne przedsiębiorstwo, które korzysta z pomocy innego powiązanego z nim podmiotu, by sprzedawać towary w Polsce, płaci CIT od uzyskanych tu dochodów. Powiązany z nim podmiot jest bowiem „zależnym przedstawicielem”, czyli zakładem w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Polecane

Polecane

Reklama