CIT

12 maja 2016 r.

Sprawa dotyczyła spółki, która wykonała usługi dla stoczni. Po wystawieniu faktury spółka zarachowała należność jako przychód należny.

Nowacja nie przynosi szkody podatnikom12 maja 2016 r.

Odnowiona wierzytelność nie musi być zaliczona do przychodów, żeby po uprawdopodobnieniu nieściągalności można było te należność zaliczyć do kosztów – orzekł NSA. Wątpliwości wzięły się z tego, że zgodnie z ustawą o CIT wierzytelność może być zaliczona do kosztów podatkowych pod warunkiem, że wcześniej zarachowano ją do przychodów należnych, a następnie udokumentowano jej nieściągalność (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a tej ustawy).

4 maja 2016 r.

Nowy przepis, będący swoistą małą klauzulą przeciwko nadużyciom prawa podatkowego, obowiązuje od 2016 r.

Mała klauzula nie ma wpływu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania4 maja 2016 r.

Nie ma ograniczeń w stosowaniu zwolnień lub obniżek zryczałtowanego podatku pobieranego przez płatnika u źródła, nawet jeśli nie jest to dopuszczalne na podstawie nowego art. 22c ustawy o CIT. Nowy przepis, będący swoistą małą klauzulą przeciwko nadużyciom prawa podatkowego, obowiązuje od 2016 r. Wyklucza on możliwość zwolnienia podatkowego w przypadku, gdy doszło do uzgodnień między podmiotami powiązanymi, które nie mają rzeczywistego charakteru i służą głównie uzyskaniu korzyści podatkowej.

27 kwietnia 2016 r.

Projekt przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników

Rada Legislacyjna: Obniżenie CIT do 15 proc. dla małych podatników pod znakiem zapytania 27 kwietnia 2016 r.

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników jest trudne do obrony z punktu widzenia zasad równości opodatkowania i będzie promować działania zmierzające do zmiany struktury działalności polegającej na rozdrobnieniu spółek - ocenia Rada Legislacyjna przy premierze.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

reklama