CIT

13 czerwca 2016 r.

Dominikana, Bahrajn, Panama, Hongkong to tylko niektóre kraje, przez które co roku transferowane są miliardy dolarów.

Jak działają raje podatkowe?13 czerwca 2016 r.

Dominikana, Bahrajn, Panama, Hongkong to tylko niektóre kraje, przez które co roku transferowane są miliardy dolarów. Są to kraje, w których przepisy podatkowe dotyczące przyswajania obcego kapitału są wyjątkowo łagodne. To nie egzotyczny klimat, który charakteryzuje większość z tych państw, lecz próba unikania płacenia podatków w kraju macierzystym przyciąga przedsiębiorców. Jednak, jak szacuje OECD, tylko 5 proc. z nich przyznaje się do ukrywania tam swojego majątku.

11 czerwca 2016 r.

Projekt uchyla ograniczenia zaliczania w koszty podatkowe wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości wkładu nieprzekazanego na kapitał zakładowy spółki.

Rząd chce obniżyć CIT dla firm11 czerwca 2016 r.

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

9 czerwca 2016 r.

Eksperci CAS przedstawili w czwartek swoją koncepcje Parlamentarnemu Zespołowi na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

CAS: Jeden podatek zamiast ośmiu9 czerwca 2016 r.

Wprowadzenie jednego podatku od mikroprzedsiębiorców w miejsce obecnych podatków i składek, zmiana podstawy opodatkowania w CIT z dochodu na przychód oraz wprowadzenie stawki 1-1,5 proc. CIT - to propozycje korekty systemu podatkowego, autorstwa Centrum im. Adama Smitha (CAS).

12 maja 2016 r.

Sprawa dotyczyła spółki, która wykonała usługi dla stoczni. Po wystawieniu faktury spółka zarachowała należność jako przychód należny.

Nowacja nie przynosi szkody podatnikom12 maja 2016 r.

Odnowiona wierzytelność nie musi być zaliczona do przychodów, żeby po uprawdopodobnieniu nieściągalności można było te należność zaliczyć do kosztów – orzekł NSA. Wątpliwości wzięły się z tego, że zgodnie z ustawą o CIT wierzytelność może być zaliczona do kosztów podatkowych pod warunkiem, że wcześniej zarachowano ją do przychodów należnych, a następnie udokumentowano jej nieściągalność (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a tej ustawy).

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

reklama