CIT

10 lutego 2017 r.

Zakładanie z góry, że podział spółki czy połączenie spółek ma doprowadzić do złamania lub obejścia prawa podatkowego, narusza elastyczność

Czy wprowadzanie kolejnych klauzul osłabi restrukturyzację firm w kłopotach10 lutego 2017 r.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w ustawie o CIT od 1 stycznia 2017 r. jest domniemanie, że każda wymiana udziałów (a także połączenie i podział spółek) ma na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania, jeżeli została dokonana bez ekonomicznego uzasadnienia. Aby szukać tego ekonomicznego uzasadnienia, trzeba wiedzieć, jakimi metodami można restrukturyzować zadłużenie dłużnika oraz co może zrobić zarządca w postępowaniu sanacyjnym w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika.

5 stycznia 2017 r.

Negatywne implikacje podatkowe w pewnym zakresie mogą być też skutkiem nie do końca przemyślanej czy precyzyjnej legislacji.

Zmiany w VAT, CIT i PIT. Wyjaśniamy wątpliwości przedsiębiorców5 stycznia 2017 r.

Początek roku oznacza zmiany w przepisach prawa podatkowego. To już tradycja, więc i w 2017 r. nowości nie dziwią. Od stycznia znowelizowane zostały m.in. ustawy: o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, jak i podatku dochodowym od osób fizycznych. Tradycją jest też to, że niektóre ze zmian budzą istotne obawy polskich przedsiębiorców o to, jak sobie poradzą w nowej rzeczywistości, czy właściwie odczytają intencje ustawodawcy i jak odbije się to na ich kieszeniach.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama