CIT

10 lutego 2017 r.

Zakładanie z góry, że podział spółki czy połączenie spółek ma doprowadzić do złamania lub obejścia prawa podatkowego, narusza elastyczność

Czy wprowadzanie kolejnych klauzul osłabi restrukturyzację firm w kłopotach10 lutego 2017 r.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w ustawie o CIT od 1 stycznia 2017 r. jest domniemanie, że każda wymiana udziałów (a także połączenie i podział spółek) ma na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania, jeżeli została dokonana bez ekonomicznego uzasadnienia. Aby szukać tego ekonomicznego uzasadnienia, trzeba wiedzieć, jakimi metodami można restrukturyzować zadłużenie dłużnika oraz co może zrobić zarządca w postępowaniu sanacyjnym w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama