Akcyza

12 lutego 2018 r.

Głównym celem zmian w VAT na 2018 r. jest konieczność uszczelnienia systemu poboru podatku oraz zmniejszenia luki w VAT.

Przegląd zmian w VAT i akcyzie. Praktyczna ściągawka na 2018 r.12 lutego 2018 r.

Przedstawiajmy nowości w dwóch ustawach – o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W przypadku VAT niewątpliwie największym wyzwaniem będzie mechanizm podzielonej płatności, który zacznie działać od 1 lipca br. Wprawdzie korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale może on wpłynąć niekorzystnie na płynność finansową części przedsiębiorców. Nie będą oni bowiem mogli swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na odrębnym rachunku VAT, co może utrudnić im uregulowanie bieżących zobowiązań z innych tytułów, w szczególności wobec kontrahentów.

Polecane

Polecane