statystyki

Utworzenie grupy kapitałowej służy optymalizacji

autor: Marek Barowicz02.11.2015, 11:54; Aktualizacja: 02.11.2015, 12:08
pieniądze-finanse-złoty

Spółki tworzące PGK mogą stosować w realizowanych w ramach tej grupy transakcjach gospodarczych ceny transferowe bez ponoszenia ryzyka szacowania dochodów przez organy podatkowe (art. 11 ust. 8 pkt 1 ustawy o CIT)źródło: ShutterStock

Zamiast rozliczać każdą ze spółek oddzielnie, czasami warto zbilansować ich zyski i straty. W niektórych przypadkach da to znaczne oszczędności, poprzez obniżenie należnego podatku.

Podatkowa grupa kapitałowa (dalej: PGK) jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o CIT. Powinna się składać z minimum dwóch spółek kapitałowych (osób prawnych). Nie ma natomiast górnego limitu liczby spółek wchodzących w skład PGK (może być nieograniczona). Co ważne, skład ustalony na dzień rejestracji umowy o utworzeniu PGK nie może być już rozszerzany o inne spółki.

Niezbędne warunki

Podmioty zamierzające utworzyć PGK muszą spełniać łącznie poniższe przesłanki:

wczłonkami PGK mogą być jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne mające siedzibę w Polsce, pod warunkiem że średni kapitał zakładowy przypadający na każdą z tych spółek wynosi co najmniej 1 mln zł (średni kapitał oznacza, że kapitał zakładowy jednej lub więcej ze spółek z PGK może był niższy niż 1 mln zł, jeżeli tylko zostanie on zrekompensowany przez wyższy kapitał zakładowy pozostałych spółek [przykład 1]; ponadto wartość kapitału zakładowego nie uwzględnia tej części tego kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek lub kredytów oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) przysługującym udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych; spółka dominująca posiada bezpośredni 95-proc. udział w kapitale zakładowym spółek zależnych; spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę; w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (warunek ten uważa się za spełniony również wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do PGK dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od daty złożenia korekty deklaracji lub w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami);

współka dominująca i spółki zależne zawarły w formie aktu notarialnego umowę o utworzeniu na okres co najmniej 3 lat podatkowych PGK i umowa ta została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;

wpo utworzeniu PGK spółki tworzące tę grupę nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych (innych niż ustawa o CIT) ustaw, nie pozostają w związkach skutkujących powstaniem transakcji powiązanych z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK;


Pozostało jeszcze 79% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane