Głównym zadaniem Komisji będzie nie tylko wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, ale też przedstawienie odpowiednich rekomendacji na przyszłość. Składać się będzie z 45 członków, którzy pracować mają przez następne sześć miesięcy (mandat może zostać przedłużony).

Jej powołanie związane jest z cyklem dochodzeń wszczętych przez Komisję Europejską dotyczących preferencyjnych zasad opodatkowania firm międzynarodowych w Luksemburgu, Irlandii, Belgii i Holandii. Komisja będzie badać praktyki dotyczące interpretacji prawa podatkowego w okresie od 1 stycznia 1991 roku. Sprawdzi też w jaki sposób traktowana jest przez Komisję Europejską pomoc publiczna w poszczególnych krajach członkowskich i na ile przejrzyste są obowiązujące w nich zasady prawa podatkowego.