Minister finansów Mateusz Szczurek mówił natomiast, że system podatkowy wspiera rodziny z dziećmi. Zaznaczył, że nie ma pieniędzy poza systemem polityki prorodzinnej i można jedynie przesuwać środki z jednego rodzaju wsparcia na inne. Zastanawiał się, czy nie byłoby zasadne zlikwidowanie wspólnego rozliczania się małżonków, którzy nie mają dzieci.

Poinformował, że suma wszystkich ulg i zwolnień podatkowych kosztowała budżet w 2012 roku blisko 80 miliardów złotych. Same ulgi w PIT dla rodzin, także tych bez dzieci kosztowały 12 miliardów złotych, co stanowi około 0,8 procent polskiego PKB

Minister zaznaczył, że nie wierzy w to, iż dzietność w Polsce jest niska z powodu niewystarczających albo źle ukierunkowanych preferencji podatkowych. Według Mateusza Szczurka nie warto wprowadzać zmian, które w niewielkim stopniu poprawiłyby sytuację, a jednocześnie wywróciłyby do góry nogami obecny system ulg.