Sprawa dotyczyła małżeństwa, które handlowało samochodami używanymi, ale w ocenie fiskusa zaniżało uzyskane dochody. Według NSA, urząd skarbowy w razie nierzetelnie prowadzonych przez przedsiębiorców ksiąg podatkowych może oszacować im dochód bazując na ustalonych przez nich cenach ofertowych, które nie odbiegały od warunków rynkowych.

Wyrok NSA z 21 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 940/12