Chodziło o opodatkowanie organizowanych przez związek warsztatów muzycznych, teatralnych oraz plastycznych, a także koncertów i festiwali. 

Wyrok NSA z 13 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 584/13, prawomocny.