Poznaj historie Klientów SAP Business One

- Bez wsparcia ze strony zintegrowanego systemu SAP Business One przemodelowanie dotychczasowego sposobu  zarządzania biznesem byłoby niemożliwe – mówi Maciej Dworzański, członek zarządu Omeko. Kryzys, który wybuchł na rynkach finansowych w 2008 r. urealnił zagrożenia w wielu sektorach gospodarki. Przeciwdziałanie tylko obniżeniem kosztów pracy nie dawało najmniejszych szans na przetrwanie. Dowodziła tego sytuacja w branży poligraficzno-papierniczej, gdzie działa Omeko. Popyt na produkty i usługi zaczął szybko spadać. Konsekwencją nadpodaży była agresywna konkurencja cenowa. Wielu dostawców godziło się na pracę poniżej kosztów. Byleby tylko pozyskać jakąkolwiek gotówkę i utrzymać ciągłość działalności ryzykując utratą płynności finansowej.

Omeko, nie chcąc wpaść w to błędne koło, przy wsparciu firmy Altab wdrożyło SAP Business One – jeden z najpopularniejszych systemów ERP w Polsce i na świecie. – W ten sposób chcieliśmy  efektywniej zarządzać swoim biznesem. I to nam się udało. Mimo negatywnych trendów na rynku, podwoiliśmy wartość przychodów, które w 40 proc. generowane są już w innych krajach UE – dodaje Maciej Dworzański.  

Jak oni to zrobili?
Kluczem do sukcesu Omeko była automatyzacja kluczowych procesów w firmie. W SAP Business One to dość proste. System, oparty na jednej centralnej bazie danych, integruje m.in. finanse i księgowość, sprzedaż, zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, produkcję oraz zarządzania relacjami z klientami. Dzięki temu wystarczy zarejestrować w systemie jedno zdarzenie, by powiązane informacje w pozostałych obszarach zostały natychmiast zaktualizowane. 

Korzyści z zastosowanego w SAP Business One mechanizmu są wymierne. Dział finansowo-księgowy nie musi dokonywać obliczeń ręcznie. Dokumenty sprzedażowe, w tym aktualizacje wysokości miesięcznych przychodów i kosztów są automatycznie generowane w systemie.

- Potrafimy ponadto dynamicznie dostosowywać wielkość produkcji do aktualnego popytu. Dzięki temu unikamy zamrożenia aktywów w zapasach, a ryzyko opóźnienia realizcji zamówień jest eliminowane. Na żądanie mamy też dostęp do newralgicznych informacji. Wiemy, które produkty mają najniższą marżę, na których zamówieniach zarabiamy, a do których możemy dopłacać. Dysponując tak szczegółową i aktualna wiedzą, unikamy ryzykownych transakcji, co zapewnia nam nie tylko bezpieczeństwo, ale też płynność finansową – wyjaśnia Maciej Dworzański.

Inaczej niż w przeszłości Omeko planuje także swój rozwój. – SAP Business One posiada rozbudowane narzędzia analityczne i raportujące. Dzięki temu przy podejmowaniu strategicznych decyzji możemy uwzględniać m.in. zmianę dynamiki sprzedaży u klientów, zmianę sytuacji makroekonomicznej, nowe parametry produktów i sezonowość – dodaje Maciej Dworzański. 

W czasie rzeczywistym
Takich firm jako Omeko, które wdrażają zintegrowane systemy informatyczne, aby podnieść swoją wydajność jest coraz więcej. KRYNICKI Recykling - po wdrożeniu przez CompuTec SAP Business One oraz SAP HANA - zwiększył wartość swoich przychodów czterokrotnie, zachowując na niezmienionym poziomie wydatki na działania operacyjne. Dzięki temu zarząd mógł przeznaczyć większe zyski na kolejne inwestycje, dzięki którym firma umocniła swoją pozycję na rynku pozyskiwania, uzdatniania i recyklingu szkła opakowaniowego. 

- Ryzyko wzrostu kosztów administracyjnych było realne. Rozwijaliśmy się badzo dynamicznie. W 2006 r. współpracowaliśmy z 660 dostawcami. Wystarczyły 2 lata, by ta liczba podwoiła się. Ale wdrożenie zintegrowanego systemu umożliwiło nam optymalizację kluczowych procesów i utrzymanie kontroli nad wydatkami – mówi Adam Krynicki, prezes zarządu KRYNICKI Recykling SA.

Dzięki integracji i automatyzacji kluczowych procesów w rozwiązaniach SAP, wszystkie dane przetwarzane są w czasie rzeczywistym. Kiedy np. ciężarówka odbiera z odległej fabryki stłuczkę szkła, w systemie od razu zostają odnotowane i zaktualizowane informacje w obszarze m.in. magazynowania, sprzedaży oraz finansów i księgowości. Menedżerowie kierujący poszczególnymi działami nie tracą czasu na ręczne wprowadzanie danych do bazy.

Równie efektywnie wykonywane są raporty na potrzeby wewnętrzne (np. na żądanie kierownika produkcji), jak i zewnętrzne (np. celem poinformowania akcjonariuszy o wynikach finansowych firmy za ostatni okres).

KRYNICKI Recykling zintegrował z SAP Business One także system zarządzania jakością ISO 9001. Dzięki temu menedżerowie mogą otrzymać na żądanie aktualną informację o wielkości reklamacji lub zanieczyszczeń produkcyjnych;  

Więcej niż ERP
Podobne korzyści z SAP czerpie LCP Polska. Firma już dziś zarządza ponad 20 powierzchniami handlowymi, biurowymi, magazynowymi i planuje kolejne inwestycje. Ale utrzymanie dynamiki rozwoju wymagało wdrożenia systemu ERP, który, oprócz integracji i automatyzacji kluczowych czynności m.in. w obszarze finansów i księgowości, umożliwiłby wielowymiarowe analizy inwestycyjne. 

Projekt wdrożeniowy objął również rozwiązanie wertykalne Property Management, zaprojektowane przez SUPREMIS Systemy Informatyczne. Dzięki temu LCP Polska mógł otrzymać kompleksowe wsparcie, i to dość szybko. Wdrożenie trwało zaledwie kilka miesięcy.   

Co ważne, menedżerowie w LCP Polska zarządzają procesami nie tylko sprawniej, ale też w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi i podatkowymi. Dotyczy to m.in. automatyzacji procesów generowania faktur czynszowych oraz rozliczania opłat za usługi mediowe.

Równie sprawnie LCP Polska obsługuje wielowalutowe transakcje. Jest to o tyle ważne, ponieważ w Polsce, choć obowiązującym środkiem jest złotówka, popularną praktyką w nieruchomościach jest rozliczanie się najemców i zarządców nieruchomości w innych walutach (EURO lub USD). To komplikuje np. rozliczanie się z urządem skarbowym. W SAP Business One cały proces jest jednak szybki i bezpieczny – nie ma ryzyka popełnienia błędu przy przeliczaniu walut. Rozwiązanie usprawniło również zarządzanie indeksacją umów.

- Niezależnie od branży sukces firmy determinuje utrzymanie właściwych proporcji między zarządzaniem bieżącymi procesami, a czasem na podejmowanie strategicznych decyzji, od których zależy pozycja firmy w przyszłości. Zadanie tym trudniejsze, im większy biznes. Ale jak najbardziej wykonalne  przy wsparciu zintegrowanych systemów informatycznych – dodaje Błażej Jurkowski.