Sejmowa nadzwyczajna podkomisja zajmująca się rządową nowelizacją ustawy o VAT rozpatrzyła jedną z najważniejszych projektowanych zmian, która dotyczy ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z propozycją resortu finansów z ustawy mają zniknąć liczne momenty szczególne, natomiast generalną zasadą będzie, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru, wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury. – Zmiana likwidująca kilkanaście wyjątków dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego ma służyć uproszczeniu i ujednoliceniu systemu podatkowego – argumentował wiceminister finansów Jacek Dominik. Rozwiązanie to skrytykowali eksperci podatkowi biorący udział w posiedzeniu podkomisji. Zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, projektowana zmiana zburzy funkcjonujące od wielu lat zasady fakturowania i skomplikuje rozliczenia wielu grupom podatników.
Trzy miesiące ma wynieść vacatio legis dla zmian w ustawie o VAT. W tym czasie podatnicy powinni dostosować dotychczasowe rozliczenia do nowych zasad
Na zmianach najbardziej mieliby ucierpieć m.in. wydawcy prasy i książek, a także przedsiębiorcy z branży energetycznej, korzystający z preferencyjnych zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. W odpowiedzi na pytania posłów i ekspertów, jak długą vacatio legis dla projektowanej ustawy przewiduje rząd, wiceminister Dominik odpowiedział, że najprawdopodobniej wyniesie ona trzy miesiące. Podczas obrad sejmowej podkomisji duże emocje wzbudziła także propozycja modyfikacji definicji działalności gospodarczej, która ma być spójna z nową definicją zapisaną w ustawie o PIT. Według opinii ekspertów podatkowych spowoduje ona znaczne rozszerzenie grupy podatników VAT. – Podatkowi będą podlegać twórcy i artyści, osoby zasiadające w organach stanowiących osób prawnych, a także menedżerowie zatrudniani na podstawie kontraktów menedżerskich – wyliczał prof. Witold Modzelewski. Natomiast zdaniem wiceministra Jacka Dominika nie wszyscy przedstawiciele tych grup automatycznie staną się podatnikami VAT.