Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn spadkobiercy mają obowiązek złożenia zeznania o nabyciu majątku w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Ustalenie tego momentu jest zatem niezbędne do wyznaczenia terminu zło-żenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Anna Łuszcz, prawnik i ekspert podatkowy w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Partnerzy (zrzeszona w Consortio LEX), wyjaśnia, iż w prawie cywilnym przewidziane są dwie formy dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Jednakże dla momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn nie ma znaczenia, w jakiej formie doszło do dziedziczenia. – Obowiązek podatkowy w obu przypadkach nabycia w drodze dziedziczenia powstanie z chwilą przyjęcia spadku lub – gdy nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono pismem, którym jest orzeczenie sądu – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia – mówi Anna Łuszcz.
Podatnicy powinni najpierw uregulować kwestie spadkowe przed sądem, a dopiero później zadbać o rozliczenia z fiskusem
Dodaje, że moment przyjęcia spadku jest ustalany w oparciu o regulacje kodeksu cywilnego dotyczące złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Organy podatkowe wydają decyzję ustalającą podatek należny z tytułu nabycia spadku dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego. – Przyjąć zatem należy, że obowiązek podatkowy powstanie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku – przekonuje Anna Łuszcz. Zwraca uwagę, że tylko w takiej sytuacji organy podatkowe mają pewność, kto faktycznie jest spadkobiercą. – Zeznanie podatkowe należy złożyć w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – podsumowuje Anna Łuszcz. Praktykę tę potwierdza Magdalena Kobos, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. Wyjaśnia, że o nabyciu spadku ostatecznie rozstrzyga sąd wydając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W związku z tym miesięczny termin na złożenie zeznania liczony jest od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu.