Podatek od spadku
Obowiązek spadkobiercy
Opodatkowane nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w kraju Opodatkowaniu nie podlega dziedziczenie środków z pracowniczego programu emerytalnego
Wartość spadku
Podstawę opodatkowania stanowi tzw. czysta wartość spadku, czyli nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów
Grupa zerowa
Od 1 stycznia 2007 r. brak obciążeń podatkowych dla osób najbliższych spadkodawcy zaliczonych do grupy zerowej
Wymagania wobec podatnika
Zawiadomienie urzędu podatkowego
Aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku spadkowego, spadkobierca dopełnia formalności w urzędzie spadkowym
Zeznania spadkobiercy
W ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego składa się w urzędzie skarbowym formularz
Formularz SD-Z1 w pdf (6,57 MB)
Ulga wymaga czasem dodatkowego udokumentowania faktu otrzymania od najbliższych darowizny w gotówce
Rozliczenie podatku od darowizny
Obowiązki płatnika
Płatnikami podatku od darowizn są wyłącznie notariusze
20 proc. podatku
Niezgłoszenie darowizny przez podatnika z grupy zerowej może spowodować zapłatę karnej stawki
Podatek od przedsiębiorcy
Maszyny, urządzenia i narzędzia podarowane z zagranicy przez najbliższą rodzinę nie są opodatkowane
Dla rolników
Zwolnienia z podatku dotyczą nabycia własności, prawa użytkowania wieczystego lub jej części
Do 110 metrów bez podatku
Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, nie można być właścicielem innego budynku lub lokalu mieszkalnego
Mieszkanie
Ulga mieszkaniowa dla zameldowanych w lokalu przez 5 lat
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe
Spadkobierca musi uregulować zaległe podatki zmarłego krewnego