Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6099/12), że telebimy, czyli duże ekrany służące do wyświetlania ruchomych obrazów, są objęte pozycją CN 8528 taryfy celnej ze stawką 14 proc., podobnie jak inne tego typu urządzenia, np. monitory wideo, przeznaczone do wyświetlania sygnałów pochodzących z tunerów telewizyjnych. Natomiast do pozycji CN 8531 ze stawką celną 0 proc. klasyfikowane są wyświetlacze, używane do celów sygnalizacyjnych. Pozycja obejmuje tzw. wskaźniki wizualne, czyli tablice sygnalizacyjne stosowane w autobusach, hotelach, biurach itp. do różnych celów (np. do wyświetlania trasy autobusu, wskazania, czy pokój w hotelu jest wolny, czy też zajęty, do przywoływania personelu).

W celu ujednolicenia klasyfikacji tego typu towarów na obszarze całej UE Komisja Europejska wprowadziła w obieg prawny regulację dotyczącą klasyfikacji: modułowych paneli ekranu tzw. ściany LED, składającej się z poszczególnych modułów wykonanych z płytek do kodu CN 8528 59 80. Jednak polska administracja celna w stosunku do telebimów zawsze stosowała klasyfikację taryfową do pozycji 8528, zaś w stosunku do wyświetlaczy używanych do celów sygnalizacyjnych do pozycji 8531, więc rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2012 z 7 lutego 2012 r. nie zmieniło dotychczasowej praktyki.

W ocenie resortu decyzje organów celnych w stosunku do importerów telebimów są konsekwencją kontroli postimportowych, których można dokonywać w siedzibie przedsiębiorcy w okresie 3 lat od przyjęcia zgłoszenia celnego.