Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 1365/12). Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 oraz załącznikiem nr 8 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu stawką 0 proc. podlega (po spełnieniu określonych warunków) dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, katalog sprzętu komputerowego objętego preferencją jest jednak zamknięty. Wymienia on: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących), urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Ponieważ załącznik zawiera zamknięty katalog towarów, w którym nie zostały wymienione komputery przenośne, nie jest możliwe na podstawie tych przepisów objęcie 0-proc. stawką laptopów, netbooków, palmtopów, tabletów. Ministerstwo Finansów, tłumacząc powody tego zróżnicowania, wskazuje, że z uwagi na rozwiązania prawa unijnego, które w zakresie VAT podlega w Unii Europejskiej pełnej harmonizacji, nie jest możliwe rozszerzenie listy sprzętu komputerowego korzystającego z preferencji podatkowej, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.