Przy wyborze egzotycznego wyrobu trzeba zwrócić uwagę, czy nie jest zrobiony z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES).

Produkty pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego wymienione w konwencji, np. kawior, skóry lub wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków, węży, krokodyli lub waranów, wypchane ptaki drapieżne, można przywieźć tylko wtedy gdy, gdy ma się odpowiednie dokumenty. Turysta nie może też wwieźć naturalnych medykamentów i produktów leczniczych (np. maści, balsamów), zawierających surowce pochodne np. z niedźwiedzi, pijawek lekarskich lub innych zwierząt. Jednak najczęściej celnicy znajdują u podróżnych koralowce i muszle.

Osoba, która nie posiadając stosownych dokumentów, będzie próbowała przemycić do kraju gatunki zagrożone, może być ukarana pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Na teren UE nie wolno wwozić fałszywych towarów, broni, narkotyków, psychotropów i prekursorów, tj. substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które mogą być przetworzone na środek odurzający lub substancję psychotropową.

W dodatku – bez zgody ministra zdrowia – do Polski nie można przywozić leków. Podróżny może mieć przy sobie tylko pięć najmniejszych opakowań w przypadku produktów leczniczych, które nie są sprzedawane w Polsce, a ich zażywanie jest dla niego konieczne.

Turyści powinni zwrócić uwagę na przewożoną żywność. Przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie obowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych. Można natomiast przywozić na własne potrzeby żywność pochodzenia niezwierzęcego.

Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Informacje znajdują się też na stronie Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl