– Opisanie przelewu jako darowizny na cele kultu religijnego nie wystarczy, aby odliczyć tę kwotę od podstawy opodatkowania PIT wyjaśnia Katarzyna Trzaska, ekspert podatkowy w Kancelarii Baker & McKenzie.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) od podstawy opodatkowania odliczeniu mogą podlegać darowizny przeznaczone na cele kultu religijnego do wysokości 6 proc. dochodu.

Za darowiznę kodeks cywilny uznaje typ umowy, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. W związku z tym darowizna nie wiąże się z uzyskaniem w zamian jakiegoś świadczenia.

Tymczasem opłata za proces stwierdzenia nieważności małżeństwa stanowi warunek jego przeprowadzenia. Opłata ta jest więc znacznie bliższa w swej naturze wpisowi sądowemu niż darowiźnie.

– Oznacza to, że kwota opłaty za rozwód kościelny nie może obniżać podstawy opodatkowania PIT, gdyż nie spełnia warunków wskazanych w art. 26 ustawy o PIT – mówi Katarzyna Trzaska.

Nie wszystkie więc opłaty przeznaczone na Kościół będą mogły być odliczane w PIT w ramach przekazania darowizn na cele kultu religijnego.