Część podatników, którzy nie chcą korzystać ze skomplikowanej procedury przemieszczenia wyrobów w razie zawieszeniu poboru akcyzy, płaci należny podatek w Polsce, a następnie wywozi towary do innego kraju UE. Po dostarczeniu wyrobów do innego państwa trzeba zapłacić akcyzę w kraju konsumpcji, czyli po raz drugi. Po spełnieniu wymogów formalnych przedsiębiorcy mogą odzyskać zapłacony w Polsce podatek. Taki zwrot powinien nastąpić w ciągu 90 dni od złożenia wniosku.

Niestety urzędy celne często przedłużają postępowanie i zwracają pieniądze podatnikom nawet po kliku latach. Nic dziwnego, że celnicy nie spieszą się z wypłatą zwrotu akcyzy, skoro według Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali zwrotu w terminie, nie mogą żądać odsetek podatkowych. Zdaniem NSA, zwrot podatku akcyzowego nie jest bowiem nadpłatą w rozumieniu art. 72 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami ustawy deregulacyjnej do ustawy akcyzowej mają być wprowadzone przepisy, które zobowiążą celników do wypłaty odszkodowania za przetrzymywane pieniądze.

Wprowadzenie regulacji przewidującej wypłatę odsetek w przypadku opóźnionego zwrotu akcyzy od towarów wywożonych z terytorium Polski jest spełnieniem długoletnich postulatów branży akcyzowej.

– Wielokrotnie krytykowana obecna regulacja nie znajduje żadnego uzasadnienia i promuje fiskusa, który może teoretycznie w nieskończoność odwlekać zwrot podatku, niezależnie od przyczyn – tłumaczy Artur Nowak, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą od 10 maja tego roku 14,5 proc.

Nasz rozmówca dodaje, że odmowa wypłaty odsetek z tytułu opóźnionego zwrotu jest nie tylko co najmniej wątpliwa z punktu widzenia konstytucyjnego, ale również – z czysto ludzkiego punktu widzenia – jest po prostu niesprawiedliwa.

W toku dalszych prac legislacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy wprowadzające tę zmianę. Chodzi o to, by umożliwić wypłatę odsetek od opóźnionego zwrotu akcyzy jak najszerszej liczbie podatników, którzy już są w sporze z organami celnymi. I to zarówno w zakresie samego zwrotu akcyzy, jak i w zakresie należnych odsetek.

Etap legislacyjny Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 14 czerwca 2012 r. przekazany do konsultacji społecznych.