Podatnik zamierza wynająć tej spółce, której jest wspólnikiem, pomieszczenie w domu jednorodzinnym na cele prowadzenia szkoleń oraz garaż na cele przechowywania samochodu będącego własnością spółki.

Ma jednak wątpliwości, czy czynsz najmu, który będzie otrzymywał od spółki, będąc jednocześnie jej wspólnikiem, będzie mógł opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził taką możliwość. Stwierdził, że jeżeli nieruchomość, której pewną część zamierza wynająć spółce cywilnej, stanowi jego prywatną własność, to najem stanowić będzie odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

W konsekwencji przychody uzyskiwane z najmu prywatnego mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Warunkiem jest jednak to, aby wspólnik złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2012 r., nr IPTPB1/415-239/12-2/MD.