Spółdzielnie mieszkaniowe oprócz mieszkań mogą dysponować też innymi zasobami, takimi jak garaże, komórki czy pomieszczenia gospodarcze. Osoby wynajmujące te lokale użytkowe zobowiązane są do uiszczania okresowych płatności za ich użytkowanie. W ustawie z 16 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przewidziano zwolnienie dochodów spółdzielni uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

– Zarówno sądy, jak i organy podatkowe są zgodne, że zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale pozostałe pomieszczenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, jak np. garaże – wyjaśnia Katarzyna Rola-Stężycka, ekspert podatkowy z Tax Care.

Z zasobów mieszkaniowych danej spółdzielni mieszkaniowej mogą korzystać również osoby niebędące członkami danej spółdzielni. Mogą wynajmować garaże czy lokale użytkowe. Jak w takiej sytuacji spółdzielnie powinny zakwalifikować te dochody?

– Spółdzielnia skorzysta ze zwolnienia i nie zapłaci podatku tylko od dochodów uzyskanych z wynajmu np. garaży, które są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem przez mieszkańców oraz ich rodziny, będących jednocześnie członkami spółdzielni – wyjaśnia ekspert.

W związku z tym, jeśli spółdzielnia zdecyduje się wynająć garaż innej osobie, która nie jest członkiem spółdzielni, to będzie zobligowana do zapłaty CIT.