Podatnik zamówił odtwarzacz muzyki w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze przed dokonaniem zakupu sprawdził, czy producent wystawia międzynarodową gwarancję, dzięki której odtwarzacz będzie mógł być serwisowany w Polsce. Po miesiącu użytkowania sprzęt grający popsuł się, dlatego podatnik oddał go do serwisu. Jednak firma, która na zlecenie producenta miała naprawiać towary objęte międzynarodową gwarancją, zażądała, żeby podatnik przedstawił dowód zapłaty należności celnych. Zdaniem Marty Balcerowskiej, radcy prawnego z kancelarii Domański Palinka Zakrzewski, działanie serwisu, który utrudnia lub wręcz uniemożliwia konsumentowi dochodzenie roszczeń określonych w dokumencie gwarancyjnym, są bezprawne. Serwis może żądać od konsumenta wyłącznie przedstawienia dowodu zakupu towaru (rachunku) oraz karty gwarancyjnej, w której określone zostały uprawnienia nabywcy w przypadku reklamacji towaru. W oparciu o te dokumenty serwis może sprawdzić, czy nie zostały przekroczone terminy gwarancyjne, a tym samym, czy istnieją przesłanki do przyjęcia towaru do naprawy. Jeśli terminy gwarancyjne nie zostały przekroczone, a towar jest zepsuty, producent zgodnie ze swoim zobowiązaniem powinien świadczyć usługi serwisowe.

– Weryfikacja dokumentów celnych i sprawdzanie, czy konsument zapłacił cło związane ze sprowadzaniem reklamowanego towaru do Polski, nie należy zatem w żadnej mierze do sfery uprawnień serwisu gwarancyjnego – dodaje Marta Balcerowska.

Cło stanowi należność publicznoprawną, którą pobiera nie producent danego towaru, ale państwo, którego granicę celną towar przekroczył. Producent (serwis gwarancyjny) nie może zatem uzależniać przyjęcia towaru do naprawy od przedstawienia dowodu zapłaty należności celnej za tenże towar przez konsumenta.

Uprawnionymi do kontrolowania zapłaty przez nabywcę należności publicznoprawnych i stosowania sankcji z tym związanych są wyłącznie stosowne podmioty państwowe, działające na podstawie odpowiednich przepisów. Serwis gwarancyjny, będący podmiotem prywatnym, nie ma takich uprawnień.

„DGP” radzi
Przed dokonaniem zakupu z e-sklepu zawsze:

● przeczytaj regulamin sklepu,
● sprawdź terminy i koszty dostawy,
● dowiedz się, jaki zasięg obowiązywania ma udzielona przez producenta gwarancja,
● upewnij się, czy nie trzeba będzie wysyłać sprzętu do naprawy za granicę.