Kryzys w krajach unijnych, a także sytuacja na globalnych rynkach zagranicznych w dużym stopniu determinują bezpieczeństwo finansów Polski. Gdyby miało dojść do przekroczenia progu ostrożnościowego, minister finansów może podnieść stawki VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), przewiduje, że najbliższa podwyżka VAT o 1 pkt proc. nastąpi 1 lipca 2012 r., jeżeli relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na 31 grudnia 2011 r., ogłoszona przez ministra finansów do 31 maja 2012 r., przekroczy 55 proc.

– Jeżeli spełni się pesymistyczny scenariusz rządu, tak samo i tym razem nowe stawki podatkowe muszą znaleźć odzwierciedlenie w systemach informatycznych, a konkretnie w zmianach na kartach towarowych, w cennikach czy w deklaracjach VAT – przypomina Kamil Góral, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Comarch ERP.

W przypadku podwyższenia stawek VAT o jeden pkt proc. wyniosą one: 24, 9 i 6 proc.

Szczególnie, że deklaracje VAT mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji, czyli m.in. wyliczenie podatku według właściwej stawki VAT.

Jednocześnie dodaje, że w 2011 roku do systemów Comarch wprowadzono wiele mechanizmów, które ułatwiają te operacje i powodują, że widmo zmian VAT przestaje być wyzwaniem, a raczej standardowym procesem.

– Zamierzamy w dalszym ciągu świadczyć wsparcie dla klientów w postaci fachowej i technicznej wiedzy, co na przełomie 2010/2011 ułatwiło przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych przepisów – zapewnia Kamil Góral.

Inne firmy też w ten sposób dostosowują swoje oprogramowania.

– Każdy użytkownik aktualnych wersji naszych rozwiązań ma możliwość samodzielnego dodania kolejnych stawek VAT oraz określenia dla nich zakresu dat (od – do) ich obowiązywania. Po zmianie stawki system automatycznie wyliczy nową wartość ceny brutto – wyjaśnia Bogdan Zatorski, kierownik konsultingu Sage.

Przypomina, że ubiegłoroczna operacja aktualizacji oprogramowania do nowych przepisów trwała kilka miesięcy, a jej skala była bezprecedensowa. Okupiona została znacznym wysiłkiem po stronie dostawców i – w większości przypadków – dodatkowymi kosztami po stronie firm, użytkowników rozwiązań.

Warto zwrócić uwagę, że VAT to niejedyne źródło przychodów dla budżetu państwa. W 2012 r. wzrosną stawki na karcie podatkowej o blisko 4 proc. Zmiana ta dotknie głównie segment rzemiosła i usług dla ludności.