Podatnik, który ma wspólność majątkową z małżonką, otrzymał decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości. Małżonkowie nie zgadzają się jednak z wysokością podatku ustalonego przez burmistrza miasta i chcieliby się od niej odwołać. Nie wiedzą jednak, czy w sytuacji gdy decyzja jest wydana wyłącznie na męża, odwołanie od niej może złożyć żona.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości. W przypadku gdy właścicielami nieruchomości są małżonkowie, to organ podatkowy powinien wydać decyzję na oboje małżonków, chyba że nieruchomość jest majątkiem odrębnym jednego z nich.

Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy, zwraca uwagę, że rozstrzygnięcie tego problemu nie jest takie proste. Zależy ono od tego, czy nieruchomość jest majątkiem dorobkowym małżonków, czy też majątkiem odrębnym. Jeśli jest to majątek dorobkowy, a wspólność majątkowa nie jest zniesiona, to w takim przypadku od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości może odwołać się również drugi małżonek. Jeśli jednak nieruchomość jest majątkiem odrębnym, to wtedy od decyzji powinien się odwołać małżonek, który otrzymał decyzję.

Wyjaśnijmy, że od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości należy odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeśli skarżący nie będzie zadowolony z rozstrzygnięcia organu odwoławczego, będzie mógł złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odwołanie do kolegium należy złożyć za pośrednictwem organu podatkowego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta), który wydał decyzję. Analogicznie skargę do WSA na rozstrzygnięcie kolegium trzeba złożyć do tego kolegium.