Zgodnie z art. 93b Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) spółka komunalna wstępuje w prawa i obowiązki podatkowe zakładu budżetowego, co potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 września 2011 r. (nr IPTPB3/423-84/11-2/GG).

– Z perspektywy przepisów o rachunkowości likwidacja zakładu budżetowego w celu przekształcenia skutkuje koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych zakładu (na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej) – wskazuje Marcin Zawadzki, ekspert z Ernst & Young.

19 proc. wynosi stawka CIT od dochodów osób prawnych

Z punktu widzenia regulacji w zakresie CIT zamknięcie ksiąg rachunkowych będzie oznaczać obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego (w terminie 3 miesięcy od zamknięcia ksiąg). Takie stanowisko potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 9 czerwca 2011 r. (nr ITPB3/423-107/11/AM.)

– Samorządowy zakład budżetowy nie jest podmiotowo zwolniony z CIT, a ewentualnie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w zależności od dystrybucji dochodu (zwolnienie podmiotowe z CIT obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do jednostek budżetowych) – zastrzega nasz rozmówca.

Jednocześnie dodaje, że z tego względu możliwe jest, że z przekształceniem zakładu budżetowego pojawi się konieczność zapłaty CIT do urzędu skarbowego. Trzeba również rozważyć, czy spółka komunalna „zastępująca” zakład budżetowy będzie uprawniona do stosowania tych samych zwolnień przedmiotowych z CIT co zakład budżetowy.