Wyłączenie tych środków przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 221, poz. 1312 z późn. zm.), czyli do środków publicznych.

W praktyce chodzi o środki, które udostępnia Komisja Europejska w ramach partnerstwa (np. partnerstwa w zarządzaniu, partnerstwa strategicznego) na podstawie umów o delegację.

Obecnie realizowana jest umowa o delegację w ramach partnerstwa w zarządzaniu, którą podpisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ma ona obowiązywać przez cztery lata (począwszy od 2009 r.). Zakłada prowadzenie przez ministerstwo działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz w procesie integracji europejskiej. Komisja Europejska przekazała w poprzednich latach na ten cel 500 tys. euro, a w roku obecnym polskie ministerstwo ma do wydania 600 tys. euro.

Jak wyjaśniał ustawodawca, za wyłączeniem tych środków spod rygorów ustawy o finansach publicznych przemawia to, że umowa z Komisją Europejską ma charakter wieloletni, a działania polskiego resortu spraw zagranicznych są realizowane na podstawie uzgadnianego corocznie planu komunikacyjnego.

Rozporządzenie weszło w życiez dniem ogłoszenia tj. 17 października 2011 r.