W ubiegłym roku dzień ten przypadł 23 czerwca, a w 2009 r. - 14 czerwca.

Dzień Wolności Podatkowej wylicza się na podstawie przewidzianego na dany rok udziału wydatków publicznych w PKB kraju. Im większy jest ten udział, tym dłużej musimy pracować, by zapłacić wszystkie daniny wobec państwa i tym później przypada moment, od którego pracujemy już na własny rachunek. Mniejszy udział wydatków publicznych w PKB to mniej podatków do zapłacenia, krótszy czas pracy, by na nie zarobić, a co za tym idzie wcześniejszy Dzień Wolności Podatkowej.

Najgorzej w Polsce w ostatnim piętnastoleciu było pod tym względem w 1995 r. - Dzień Wolności Podatkowej przypadł wtedy 6 lipca. Najwcześniej dzień ten wypadł w 2008 r. i 2009 r. - kiedy wyznaczono go na 14 czerwca.

Dla porównania, w 2010 r. na Słowacji dzień wolności podatkowej przypadał w drugiej połowie maja, a we Francji i Szwecji - w trzeciej dekadzie lipca.

Kiedy wypadał Dzień Wolności Podatkowej w Polsce

1994 – 1 lipca
1995 – 6 lipca
1996 – 4 lipca
1997 – 28 czerwca
1998 – 22 czerwca
1999 – 16 czerwca
2000 – 16 czerwca
2001 – 18 czerwca
2002 – 24 czerwca
2003 – 28 czerwca
2004 – 24 czerwca
2005 – 23 czerwca
2006 – 24 czerwca
2007 – 16 czerwca
2008 – 14 czerwca
2009 - 14 czerwca
2010 - 23 czerwca

Centrum im. Adama Smitha wylicza dla Polski Dzień Wolności Podatkowej od 1994 roku.