Na fakturze VAT wyszczególniono 20 zamówionych towarów. Dostarczono jednak 30 sztuk.

– Czy trzeba wystawić np. jeszcze jedną fakturę na 10 sztuk. Czy wystarczy skorygować fakturę pierwotną – pyta pan Kamil z Augustowa.

W przypadku gdy przedmiotem zamówienia było 20 sztuk towaru i nabywca nie zamierza nabyć dostarczonych dodatkowych 10 sztuk towaru, brak jest podstaw do korygowania faktury przy założeniu, że dostarczony omyłkowo towar zostanie bezzwłocznie odesłany sprzedawcy. Takie rozwiązanie sprawy proponuje Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP, która wyjaśnia, że wówczas w odniesieniu do dodatkowej ilości towaru, która zostanie zwrócona sprzedawcy, nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, czyli opodatkowanej VAT dostawy towaru.

– Gdy w ramach stałej współpracy strony transakcji ustaliły, że nabywca kupuje każdorazowo taką ilość towaru, jaka została do niego fizycznie dostarczona, możliwe jest wystawienie przez dostawcę faktury korygującej ze względu na pomyłkę w pozycji faktury dotyczącej ilości sprzedanych towarów – tłumaczy Iwona Kaczanowska.

Nabywca nie może skorygować rozliczeń, wystawiając notę korygującą, bowiem w przypadku błędów w pozycji faktury dotyczącej m.in. ilości towarów wymagane jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Faktura korygująca powinna być wówczas uwzględniona w dacie wystawienia faktury pierwotnej. Wynika to z tego, że przyczyna wystawienia faktury korygującej istniała w momencie wystawienia faktury pierwotnej.

– Alternatywnie uznając, że nabycie dodatkowych 10 sztuk towaru nastąpiło na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy stronami, które poczyniono już po wydaniu towaru nabywcy, istnieją podstawy do wystawienia odrębnej faktury sprzedaży dokumentującej nabycie dodatkowych 10 sztuk towarów – podpowiada ekspert z MDDP.

Wskazuje też, że jeśli z okoliczności sprawy wynika, że ustalenia dotyczące nabycia dodatkowych sztuk towaru nastąpiły już po wystawieniu faktury pierwotnej, właściwe jest udokumentowanie transakcji odrębną fakturą VAT.

Ważne!

Faktura wystawiona na ilość towarów niezgodną z rzeczywistością jest fakturą nierzetelną. Za taką fakturę fiskus może nałożyć grzywnę na podstawie kodeksu karnego skarbowego