Oznacza to, że także wynagrodzenie uzyskane za zbiór owoców czy runa leśnego należy wykazać w rocznym zeznaniu. Jednak np. zarobku ze sprzedaży owoców nie trzeba opodatkowywać, jeśli są one zbierane wyłącznie przez podatnika i jego rodzinę.

Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów przypomina, że o obowiązku opodatkowania trzeba pamiętać również wtedy, gdy pracujemy za granicą. Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

– Wynagrodzenie uzyskane za pracę poza krajem podlega opodatkowaniu według polskich przepisów podatkowych, jednak z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – tłumaczy Wiesława Dróżdż.

W zależności od państwa, w którym wykonujemy pracę, osiągany tam dochód może zostać opodatkowany tylko w tym państwie i być zwolniony z opodatkowania w Polsce albo też podlegać opodatkowaniu w obydwu krajach.